Til hovedinnhold

Eksamensvett

Trinn: 11.–13.

Hvordan finne gode kilder? Hva innebærer grunnleggende kildekritikk? Hvordan henvise til kilder på riktig måte? Alt dette bør elevene kunne før eksamen.

Aschehoug Undervisning har utarbeidet heftet «Tips til eksamen med åpent internett», som kan være nyttig i undervisningen generelt, men spesielt fram mot eksamen. I dette dokumentet er det relevante utdrag fra flere av våre læremidler. Felles for dem alle er at de gir konkrete tips til elevene.

Last ned heftet her: