Til hovedinnhold

Søk om støtte til våre digitale læremidler

... via Den teknologiske skolesekken! 
Regjeringen har i år bevilget 48 millioner kroner til innkjøp av digitale læremidler.

Fra 2. mai til 1. juli 2019 kan skoleeiere søke om støtte via Den teknologiske skolesekken. Aschehoug Undervisning har et bredt utvalg av engasjerende produkter som er godkjente for innkjøpsordningen. 

Oversikt over våre oppmeldte digitale læremidler finner du ved å klikke på ditt skoletrinn:

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående

Den teknologiske skolesekken skal gi elever:

  • Tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet
  • Kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering
  • Brukervennlige, trygge og moderne innloggingsløsninger 

Totalt er det satt av 450 millioner kroner for den 5-årige satsningen, og innkjøpsordningen er ett av flere tiltak for å nå disse målene.

Hvem kan søke om støtte til digitale læremidler? 

Kommuner og fylkeskommuner kan søke, og krever egenandel fra tilskuddsmottakerne. Det gis kun støtte til læremidler produsert av kommersielle eller ideelle private aktører, og som baserer seg på salg. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 2.mai til 1. juli 2019. Les mer om hvordan man søker på midlene her på Udir.no