Til hovedinnhold

Videregående

Trinn 11.–13.

I våre læremidler skal elevene få rom til å reflektere og bli inspirert til å utforske. 

Lærer og elev utforskende

VGS frem mot fagfornyelsen 

Vi i Aschehoug Undervisning følger læreplanprosessen tett og vi ruster oss for å kunne tilby oppdaterte læremidler til elever og lærere som skal ta de nye læreplanene i bruk. På videregående skole legges det opp til en trinnvis innføring av nye læreplaner, gjeldende for Vg1 fra skolestart 2020, for Vg2 fra 2021 og for Vg3 fra 2022.

Våre læremidler hjelper læreren til å skape et aktivt klasserom der elevene får rom til å utforske, reflektere og lære å lære.

Vi vil tilby både papirbøker og digitale bøker. I våre inspirerende digitale elev- og lærerressurser får du som lærer hjelp til planlegging, gjennomføring og vurdering. 

Vi legger stor vekt på å fange opp fagfornyelsens viktigste begreper og intensjoner, og å konkretisere dette i form av tydelige innholdsmessige og didaktiske grep i våre læreverk.

For å sikre at våre læremidler blir akkurat slik som elever og lærere har behov for, har vi tett dialog med skoler. Vi samarbeider med elever og lærere, og vi tester våre nye løsninger for å finne ut hva som fungerer best.

 

Unibok 

Du finner alle skolebøkene digitalt på Unibok. Bøkene er alltid tilgjengelig enten du er på skolen, hjemme eller midt i mellom. Unibok har god lesbarhet og tilpasser seg skjermen du bruker. Bruk bøkene aktivt, ta notater, søk, sett bokmerker, og marker tekst.