Til hovedinnhold

Samfunnsfag: Hva skal til for å få endret en lov?

Trinn 11.–13.

Hva tenker elevene om at Kristelig folkeparti gikk inn i regjeringen blant annet på grunn av lovnader om å få endret abortloven?

Det er riktig at regjeringen kan arbeide for å få endret lovene. De har initiativretten. Det vil si at de kan foreslår endringer i lovene. Når regjeringen foreslår endringer i en lov setter de som regel ned et utvalg som utreder konsekvenser av loven.
Så blir den sendt på høring til berørte parter. Deretter justeres lovforslaget i det departementet loven hører hjemme.
Så sendes lovforslaget til Stortinget. 
 
Se side 90–91 i FOKUS Politikk og menneskerettigheter. Boken er åpen for alle i første del av februar. Logg inn med din Feide innlogging. 
 
Oppgaver til elevene
1 Hvem lager lover?
2 Hvem tar initiativ til nye lover?
3 Hva er en høringsrunde?
4 Forklar kort hvordan en lovsak blir behandlet i Stortinget?
5 Hvorfor har en flertallsregjering en enklere vei til lovendringer enn en mindretallsregjering?
6 Hva taler for at abortloven kommer til å bli endret?