Til hovedinnhold

Quest og fagfornyelsen

Trinn 1.–4.

Vi har tatt en prat med Patricia Pritchard som er en av forfatterne til Quest 1.–4. Hva blir viktig til fagfornyelsen i engelsk? 

Patricia er ansatt ved Statped Vest og har lang undervisningserfaring fra både Norge og England. 

Forberedelser 

Hvordan skal lærere forberede seg til fagfornyelsen i engelsk 1.–4. trinn?

- Jeg råder lærerne til å følge med på Udir.no. Der er det korte artikler som forklarer hva fagfornyelsen er. Udir utvikler en kompetansepakke som skal hjelpe skolene. De har skrevet ferdig "overordnet del" – den gir ideer til lærerne om hva de skal reflektere over og diskutere. 

Quest grep

Kan du nevne de viktigste grepene som Quest 1–4 skal gjøre i forbindelse med fagfornyelsen?

- Vi er i full gang med å tilpasse Quest til fagfornyelsen, og vi bygger videre på den systematiske språkinnlæringen og den lekne tilnærmingen som Quest er kjent for. I tillegg vil vi legge vekt på:

  • lek og utforsking av engelsk gjennom elevaktivitet
  • at elevene skal bruke engelsk og kommunisere med andre helt fra starten
  • at elevene skal få mange ulike muligheter til å oppleve engelsk, også digitalt
  • språklæring vil få enda større fokus siden faget ser ut til å endre profil til å bli primært et språkfag 
  • mange muligheter for differensiering 
  • flere lesetekster på ulike nivåer
  • veiledning for læreren slik at de kan bruke engelsk muntlig i undervisningen 
Kommunikasjon er nøkkelen

Hva er viktig i engelskundervisningen på 1.–4. trinn?

- Veldig kort oppsummert er det kommunikasjon! Elevene må bruke ordene og setningene de lærer med en gang. De må bruke språket. De må forstå og bli forstått, gjerne gjennom lek og spill. Også er utviklingen av fonetisk oppmerksomhet rundt engelske språklyder viktig gjennom sang, rim, eventyr og lek. Det er grunnlaget for leseopplæringen. Elevene oppdager språkets struktur gjennom både lek og møte med ulike engelske tekster.