Til hovedinnhold

Forståelse, ikke pugging

Trinn 5.–10.

«Matematikk skal ikke være et fag som består av å pugge masse regler og prosedyrer», sier Asbjørn Lerø Kongsnes.

Han brenner for at elevene hans skal få tilpassede læremidler som gir mestringsfølelse og utfordringer på deres nivå.

- For å oppleve matematikken som meningsfull og interessant trenger alle elever å mestre og å få utfordringer på sitt nivå. Elever som strever med matematikken skal få mer tid til å arbeide med det viktigste i faget og elever med stort læringspotensial skal møte tilstrekkelig utfordringer i vårt læreverk, sier Asbjørn Lerø Kongsnes engasjert.

Han arbeider som matematikklærer på Marikollen ungdomsskole i Rælingen og er en av forfatterne både på Trapes, Aschehoug Undervisnings nye matematikkverk for 8.-10. trinn, og den nye utgaven av Matemagisk 5.-7. trinn.

 

God differensieringsmodell for ulikt tempo

Hvordan kan man ivareta fellesskapet i et klasserom og samtidig tilpasse oppgavene til hver enkelt elev?

- Ved å tydeliggjøre hensikten med de ulike oppgavene og aktivitetene! Vi lager oppgaver som er spesialdesignet for å fungere godt i full klasse med elever med ulike kunnskaper og forutsetninger. Samtidig gir vi tilpassede oppgaver til hver enkelt elev gjennom en god differensieringsmodell som tar hensyn til at elever har ulike forkunnskaper og lærer i ulikt tempo.

 

Det er travle dager for Lerø Kongsnes som i tillegg til å være forfatter, også selv studerer PPU på Høgskolen i innlandet. Han har fra tidligere en bachelorutdannelse i matematikk og økonomi fra UiO.

 

Hva synes du er viktigst med det nye læremiddelet du jobber med?

- Vårt læreverk tar fagfornyelsen på alvor og legger til rette for at elevene får utforske, argumentere, resonnere og diskutere i matematikktimene. Elevene møter et mangfold av varierte oppgaver og aktiviteter, og møte matematikken i kjente situasjoner eller kontekster. Matematikk skal ikke være et fag som består av å pugge masse regler og prosedyrer. Vårt mål er at elevene skal utvikle langsiktig forståelse og oppleve faget som spennende og relevant, avslutter han.