Til hovedinnhold

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle

Norsk som andrespråk

Voksenopplæring

God i norsk 1 er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på spor 2 og 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. 

I 2018 fikk forfatterne Lena Berg og Jannecke Hofset William Nygaards legat for sin innsats med dette læreverket. Begge underviser på heltid og har utmerket seg med sin evne til å tenke nytt rundt faget. Læremiddelet er aktuelt og oppdatert når det gjelder ny pedagogikk.

– I tråd med rådende politikk om å føre innvandrere raskere ut i arbeidslivet, legger forfatterne stor vekt på å forberede brukerne på det yrkesvokabularet, de aktuelle innfallsvinklene og kulturelle kodene som innvandrere trenger for å lykkes i det norske arbeidslivet, sier forlegger og konserndirektør Mads Nygaard i sin begrunnelse for prisen.

God i norsk 1 er skrevet for et språkopplæringstilbud som følges av alle innvandrere med rett og plikt til norskopplæring. Verket er også oversatt til nynorsk.

God i norsk 2 for B1-nivå ble utgitt i oktober 2018. Her er også Hildegunn Klippen ved Kongsgård skolesenter med som en av forfatterne.

Her kan du bestille vurderingseksemplar.