Til hovedinnhold

Voksenopplæring

Her kommer oppdateringer på hva vi har å tilby undervisningen i norsk som andrespråk. Akkurat nå får du gode tips til underveisvurdering. 

Ambassadøren

Voksenopplæring

Hasan Kassas skjønte raskt at han måtte lære seg norsk for å bli integrert. Etter fem år er han ambassadør for læremiddelet God i norsk og aktuell i dokumentaren «Et liv blir til» på NRK.

Dette er Hasan

Norsk som andrespråk

Voksenopplæring

God i norsk 1 er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på spor 2 og 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringen strukturert og overkommelig. 

Mer om norsk som andrespråk

Vurdering for læring

Voksenopplæring

Vurdering for læring, eller underveisvurdering, er et velkjent begrep i norsk skole. Også med voksne elever i klasserommet er det viktig å ha gode redskaper for å gi best mulig tilpasset opplæring.

Mer om vurdering for læring