Hopp til hovedinnhold

Webinarer, Teams-presentasjoner og lynkurs

Trinn: Vg1

Her finner du presentasjoner som alle gir deg en innføring i vårt tilbud til fagfornyelsen. Webinarene tar opp relevante temaer og gir deg faglig påfyll. Teams-presentasjonene viser hvordan vi tilrettelegger for aktiv læring, tverrfaglighet og dybdelæring. Lynkursene viser konkrete eksempler fra våre læremidler.

Webinarer: faglig påfyll

Trinn 11.–13.

Denne våren har du anledning til å melde deg på en rekke spennende webinarer fra Aschehoug Undervisning. Her vil du møte noen av våre forfattere og bli kjent med aktuelle læremidler til fagfornyelsen.

Se tilbudet vårt

TEAMS-presentasjoner: oppstart nytt skoleår!

Trinn Vg1, Vg2 – fagfornyelsen

Vi inviterer til Teams-presentasjon for å vise fram nytt digitalt innhold publisert i Aschehoug Univers sommeren 2021.

Meld deg på presentasjon
Illustrasjon til Targets lynkurs

Lynkurs: Engelsk SF

Trinn Vg1

I 2020-utgaven av Targets er dybdelæring, kritisk tenkning og kildebruk, og styrking av engelsk som redskapsfag vektlagt. Tradisjonen med månedlige undervisningsopplegg er fulgt opp. Du finner en blanding av stoff du kjenner godt, og nye, relevante problemstillinger, faktatekster og skjønnlitteratur. Fellesnevneren er relevans til fagfornyelsen.

Lynkurs: Targets
Lynkursillustrasjon for Action – engelsk YF.

Lynkurs: Engelsk YF

Trinn: Vg1

Action er et nyskapende læremiddel i engelsk for yrkesfag som tar fagfornyelsen på alvor. Læremidlet består av fellesbok og digitalt innhold med spennende og interessante tekster om temaer elevene bør kunne diskutere på engelsk for å klare seg i sitt yrkesaktive liv.

Lynkurs: Action
Lynkursillustrasjon for Matematikk for SF og YF.

Lynkurs: Matematikk SF og YF

Trinn: Vg1

Matematikkserien presenterer matematikken på en strukturert og forståelig måte. Dybdelæring og kjerneelementer går som en rød tråd gjennom læremidlet.

Lynkurs: Matematikk SF og YF
Lynkursillustrasjon til Naturfag SF og YF.

Lynkurs: Naturfag SF og YF

Trinn: Vg1

Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag har en praktisk og utforskende tilnærming til faget som setter elevens læring i sentrum. Naturfagserien har et enkelt språk, grundige forklaringer og rik tilgang på oppgaver og aktiviteter.

Lynkurs: Naturfag SF og YF

Lynkurs: Norsk SF

Trinn: Vg1

Grip teksten er et nyskrevet, moderne læremiddel tilpasset fagfornyelsen og det nye norskfaget. Gjennom velskrevne og faglig solide kapitler, et bredt utvalg tekster og varierte arbeidsoppgaver gjør Grip teksten norskfaget relevant for elevene.

Lynkurs: Grip teksten

Lynkurs: Samfunnskunnskap SF og YF

Trinn: Vg1

FOKUS Samfunnskunnskap møter fagfornyelsen med faglig styrke og elevnære eksempler. 

Lynkurs: FOKUS Samfunnskunnskap
Lynkursillustrasjon for Pasos, spansk nivå II.

Lynkurs: Spansk nivå II

Trinn Vg1, Vg2

Pasos er en alt-i-ett-bok som dekker det toårige undervisningsløpet i spansk nivå II i den videregående skolen, og er en naturlig fortsettelse etter ungdomstrinnverket Gente 8–10. Læremidlet legger opp til et aktiviserende klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus.

Lynkurs: Pasos

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)