Til hovedinnhold

NATURFAG SF – et «levende» læremiddel

Naturfag Vg1

Twig-filmer, interaktive oppgaver, utforskende arbeidsmetoder og programmering er eksempler på «levende» digitale godbiter som inngår i de digitale ressursene til nye Naturfag SF. Vi skal nå ta for oss noen av ressursene.

Godt tilrettelagte undervisningsfilmer gir elevene unik innsikt i en kompleks virkelighet. Samtlige Twig-filmer foreligger i tekstet versjon fra skolestart.

Nye NATURFAG SF

Den nye utgaven av Naturfag SF byr på et rikt tilfang av oppgaver, aktiviteter og forsøk i læreboka og digitalt. Mye av det digitale innholdet er videreført, samtidig som nytt innhold er lagt til.

Twig-filmer

De populære Twig-filmene har tidligere vært en del av lærerressursene. De er nå tilrettelagt slik at også elevene har tilgang til dem. De har som formål å skape faglig undring, nysgjerrighet og refleksjon.

Hver film varer i omtrent tre minutter og kan fungere som en motiverende innledning til et tema, som et utgangspunkt for samtale, eller som en oppsummering av gjennomgått lærestoff.

Digitalt tilrettelagt innhold

Kapittelinndelingen er som i læreboka. Hvert kapittel inneholder blant annet interaktive oppgaver, nøkkelstoff, forsøksbeskrivelser og Twig-filmer. 

I tillegg finner du ressurser til utforskende arbeidsmetoder og programmering.

Vi skal nå se nærmere på en utforskende interaktiv programmeringsaktivitet som kombinerer utforskende arbeidsmetoder og programmering.

Programmering av Moskuspopulasjonen fra Dovrefjell

Elevene får først i oppgave å lage en modell for populasjonsvekst i en bakteriekoloni. De skal utføre nødvendige beregninger og vise resultatet i en graf. 

De skal deretter lage en tilsvarende modell for moskuspopulasjonen på Dovrefjell og sammenligne modellen med ekte data fra Dovrefjell.

Lavterskel

Forfatterne legger opp til en lavterskelintroduksjon til programmering der hensikten er å styrke fagopplæringen på naturfagets premisser. [FOTO: iStock]

En lavterskelintroduksjon går ut på at elevene:

• blir trinnvis presentert programteori
• blir ledet gjennom alle kodene
• får hjelp til å navigere, sammenligne og redigere

Målsettingen er å la elevene lage sine egne modeller for populasjonsvekst og sammenligne med realistiske data. 

Programmering av populasjonsvekst. Logg inn med Feide.

Programmering med Python

Det er vel anvendt tid at elevene blir kjent med grunnleggende programmering med Python før de går i gang med oppgavesettet. 

Basiskurs i programmering – Python. Logg inn med Feide.

Lærerressursene

Bare lærer har tilgang til innholdet under overskriften «Til læreren». Her vil det etter hvert ligge årsplan, kapittelprøver, inspirasjon til aktive læringsaktiviteter og illustrasjoner fra læreboka. Det gjelder både for Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag.

Les mer om den nye naturfag-serien

Les mer om omfattende endringer i Naturfag for yrkesfag

– – –

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former