Hopp til hovedinnhold

Lesestrategifilmer i engelsk

Engelsk Vg1

Aschehougs lesestrategifilmer i engelsk er en serie på fem korte filmer der sentrale lesestrategier i engelskfaget presenteres – med supplerende tekster og oppgaver på ulike nivåer.

Reading strategies

Innføring i lesestrategier

Lesestrategiserien består av en introduksjonsfilm og fire korte metodefilmer på ca. 2 minutter hver. Introduksjonsfilmen handler om hvorfor det er viktig å kunne lese i engelskfaget og om hva lesing i engelskfaget betyr konkret.

Her finner du lesestrategifilmene på Targets elevnettsted (Logg inn med Feide)

Her finner du lesestrategifilmene som eget produkt (Logg inn med Feide)

Lesing i fokus
De fire metodefilmene tar for seg sentrale lesestrategier i faget. Fokuset er rettet inn mot ulike lesefaser: Før eleven leser, mens eleven leser og etter at eleven har lest. Det er lagt inn tydelig progresjon i strategiene.

Alle filmene er tekstet for hørselshemmede på engelsk. Til alt materiellet foreligger også tekster på engelsk og glossarer på bokmål og nynorsk.

 

Eksempeltekster og oppgaver
Til hver metodefilm er det utarbeidet en lærerveiledning, samt nivådifferensierte eksempeltekster og oppgaver der elevene kan anvende og øve på strategiene som blir vist i filmene.

Undervisningsopplegget byr på interaktive oppgaver med tilbakemelding og mer åpne oppgaver. Oppgavene og tekstene, inkludert begrepsforklaringer, har relevans til aktuelle temaer i læreplanen.

Innlest lyd
Tekstene har innlest lyd. Innlesningen er gjort på engelsk av profesjonelle skuespillere med tydelig tale, og tilpasset tempo. Oppgavene kan løses individuelt eller i små grupper. De egner seg både til selvstendig læring og klasseromsundervisning.

Trener leseferdigheter
Målet er å gi alle elever et redskap til å utvikle grunnleggende leseferdigheter i engelskfaget ved å arbeide systematisk med lesestrategier.

1    Introfilm         Reading Strategies in English
2    Metodefilm    Reading Strategies: Pre-reading [factual texts]
3    Metodefilm    Reading Strategies: While-reading [factual texts]
4    Metodefilm    Reading Strategies: After-reading [factual texts]
5    Metodefilm    Reading Strategies: Fiction

Undervisningsopplegget er verkuavhengig, tilrettelagt av Rikke Pihlstrøm, Elvebakken videregående skole, Oslo og Synnøve Pettersen, Bodin videregående skole, Bodø. Filmene er produsert av Snöball Film.

Internet Explorer støttes ikke

Aschehoug univers fungerer kun med en moderne nettleser som for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)