Til hovedinnhold

Konspirasjonsteori og kritisk tenkning

Trinn 11.–13.

Konspirasjonsteorier er et godt utgangspunkt for å arbeide med kritisk bevissthet og tenkning.

Stefano Bianchetti/Corbis/Getty Images

Denne tverrfaglige artikkelen med tilhørende oppgaver hjelper elevene med å få innsikt i kjennetegn på konspirasjonsteorier og hvordan de fremstilles. Elevene får øving i å tenke kritisk rundt det de leser, ser og hører.

Her finner du artikkelen:

Konspirasjonsteori og kritisk tenkning BM

Konspirasjonsteori og kritisk tenkning NN

Her får du tips til undervisningen:

Konspirasjonsteori undervisningsopplegg BM

Konspirasjonsteori undervisningsopplegg NN