Til hovedinnhold

Tysk nivå II

Vg1, Vg2

Momente 2 dekker det toårige undervisningsløpet i tysk nivå II i den videregående skolen. Momente 2 er et nyskapende læremiddel som gir elevene innblikk i store og små øyeblikk i tysk virkelighet, med utgangspunkt i unge mennesker.

Bestill vurderingseksemplar her

Momente 2 legger særlig vekt på

● samarbeidslæring og kommunikasjon 
● god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet
● god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter

Tyskredaktør Kari Ryan introduserer MOMENTE 1 og 2.

Aktiviserende klasserom – Mach mit!
Momente 2 legger opp til et aktiviserende klasserom der kommunikasjon står sentralt. Gjennom kreative Mach mit!-aktiviteter blir det enkelt for elevene å uttrykke seg på tysk.

Strukturert
Momente 2 har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og gir god plass til ordlæring og språkstrukturer. Læreboka er oversiktlig, og hvert oppslag er et helhetlig læringsløp. Det er god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter.

Læremidlet er visuelt tiltalende med illustrasjoner og grafiske elementer som pirrer nysgjerrigheten og skaper motivasjon for faget. Digitalt innhold for elever byr på grammatikkoppgaver, tekstarbeid, uttaletrening, lyttestoff og musikk.

Smarte strategier
Hvert kapittel åpner med to motivasjonssider. Her får elevene gode tips om hvordan de kan lære språk på en smart måte. De lærer noe om hvordan de kan bruke teknologi for å lære tysk, og de finner korte lyttetekster og morsomme aktiviteter.

Eksamensfokus
Mein Portfolio avslutter hvert kapittel. Her får elevene en oversikt over ord og fraser fra kapitlet og muntlige interaksjonsaktiviteter som repeterer nyttig stoff. Elevene oppmuntres til å samle skriveoppgavene i en egen mappe, Mein Portfolio. En slik mappe egner seg godt som utgangspunkt til fagsamtaler, og bidrar til systematisk eksamensfokus gjennom det toårige læringsløpet.

Tverrfaglige temaer
Tverrfaglige temaer dekkes gjennom konkrete tekster, aktiviteter og oppgaver. I kapitler som Frei og Unfrei lærer elevene om demokrati og medborgerskap med utgangspunkt i tysk virkelighet.

Digitalt innhold
Du finner ressurser tilknyttet kapitlene i boka, ekstra kopiark med oppgaver til trening av lytteforståelse, ekstra grammatikkoppgaver, lydfiler, fasit, digitale ordkort til glosetrening, forslag til årsplan, egenvurderingsskjemaer og introduksjonsfilmer som foreslår aktiviteter som bidrar til aktivitetsbasert læring.

Den digitale ressursen er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelige for lærer. Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.

Les også

Momente 1 – omtale
Hjemmearbeid – eksempel på nettoppgaver fra Momente 1 og 2
Språklæring i tysk er som å bygge et hus

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Kjøp Momente 2 her

Forfattere

Julika Fiebig har lang erfaring i utvikling av læremidler i tysk for norske forlag. Hun har vært med i revisjonen av Weitblick, og er forfatteren bak øvelsessamlingen Alles im Griff. Hun er medforfatter på tyskverket Leute 8–10 for ungdomstrinnet.

Petra Biesalski har undervist i fremmedspråk, bl.a. på universitetsnivå og som kursleder både ved Goethe-Institut i Oslo og ved Utenriksdepartementets kompetansesenter. Hun er medforfatter på tyskverket Leute 8–10 for ungdomstrinnet.

Kari Sødal Gjestvang har utdanning i tysk språk og litteratur og tysk som fremmedspråk fra universitetet i Leipzig, Tyskland og universitetet i Stellenbosch, Sør-Afrika, og har undervisningserfaring fra begge land.  

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat