Til hovedinnhold

Tysk nivå I og II

Vg1, Vg2

Momente 1 dekker det toårige undervisningsløpet i tysk nivå I. Momente 2 dekker to år med tysk nivå II. De to bøkene har et moderne språk og en visuell og engasjerende minigrammatikk.

Logobilde Momente Vg1, Vg2

Momente 1 og 2 gir elevene

● et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon er vektlagt
● systematisk progresjon gjennom læringsløpet
● god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter

Kjøp Momente her

Utforsk Momente her

Bestill vurderingseksemplar her
 

Tyskredaktør Kari Ryan introduserer MOMENTE 1 og 2.

Aktiviserende klasserom – Mach mit!
Momente legger opp til et aktiviserende klasserom der kommunikasjon står sentralt. Gjennom kreative opp-og-stå-aktiviteter i bok 1 og Mach mit!-aktiviteter i bok 2 blir det enkelt for elevene å uttrykke seg på tysk.

Strukturert
Bøkene har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og legger stor vekt på ordlæring og språkstrukturer. Den språklige progresjonen tar utgangspunkt i der elevene befinner seg og løfter dem gjennom lekne, muntlige og skriftlige aktiviteter. Læreboka er oversiktlig, og hvert oppslag er et helhetlig læringsløp. Dette gjør det lett å tilpasse undervisningen til ulike elevgrupper. 

Gode strategier
Hvert kapittel åpner med to motivasjonssider. Elevene møter på ord de lett kan kjenne igjen fordi de kan norsk og engelsk. Ideen er å oppmuntre elevene til å bruke det de kan fra før. Når de har skjønt at språkene er i slekt og likner, er det lettere å prøve seg fram på det nye språket.

Eksamensfokus
Mein Portfolio avslutter hvert kapittel. Her får elevene en oversikt over ord og fraser fra kapitlet og muntlige interaksjonsaktiviteter som repeterer nyttig stoff fra kapitlet. Elevene blir oppmuntret til å samle skriveoppgavene i en egen mappe, Mein Portfolio. Mappa egner seg godt som utgangspunkt til fagsamtaler, og bidrar til systematisk eksamensfokus gjennom hele det to-årige kurset.

Digitalt innhold
Det digitale innholdet omfatter ekstra grammatikk- og språkoppgaver, lyttestoff, spill, aktiviserende klasseromsaktiviteter og eksamenstrening. Lærerressursen gir tilgang til Lærerens digitalbok, årsplan, fasit til oppgaver i boka, digitale ordkort til vokabulartrening og ekstra kopiark.

Komponenter

Momente 1 | Lærebok bm | Lærebok nyn | Digital ressurs | Unibok | Brettbok
Momente 2 | Lærebok bm | Lærebok nyn | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Julika Fiebig har lang erfaring i utvikling av læremidler i tysk for norske forlag. Hun har vært med i revisjonen av Weitblick, og er forfatteren bak øvelsessamlingen Alles im Griff. Hun er medforfatter på tyskverket Leute 8–10 for ungdomstrinnet.

Petra Biesalski har undervist i fremmedspråk, bl.a. på universitetsnivå og som kursleder både ved Goethe-Institut i Oslo og ved Utenriksdepartementets kompetansesenter. Hun er medforfatter på tyskverket Leute 8–10 for ungdomstrinnet.

Geir Johansen er rektor ved Gamlebyen skole, Oslo. Han har flere års erfaring som lærer i tysk, først og fremst på ungdomstrinnet. Han er medforfatter på tyskverket Leute 8–10 for ungdomstrinnet.

Kari Sødal Gjestvang har utdanning i tysk språk og litteratur og tysk som fremmedspråk fra universitetet i Leipzig, Tyskland og universitetet i Stellenbosch, Sør-Afrika, og har undervisningserfaring fra begge land. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former