Til hovedinnhold

Tysk nivå I

Vg1, Vg2

Momente 1 dekker det toårige undervisningsløpet i tysk nivå I i den videregående skolen. Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk gjenspeiler læremidlet det kulturelle mangfoldet i den tysktalende verden. Læremidlet er basert på Leute 8–10 for ungdomstrinnet.

Bestill vurderingseksemplar her

Momente 1 legger særlig vekt på

● samarbeidslæring og kommunikasjon 
● god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet
● god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter

Tyskredaktør Kari Ryan introduserer MOMENTE 1 og 2.

Aktiviserende klasserom – Mach mit!
Alle kapitlene i Momente 1 har aktiviteter elevene må opp og stå for å løse med andre. Gjennom kreative Mach mit!-aktiviteter blir det enkelt for elevene å uttrykke seg på tysk.

Strukturert
Momente 1 har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og legger stor vekt på ordlæring og språkstrukturer. Den språklige progresjonen tar utgangspunkt i der elevene befinner seg og løfter dem gjennom lekne, muntlige og skriftlige aktiviteter. Læreboka er oversiktlig, og hvert oppslag er et helhetlig læringsløp. Dette gjør det lett å tilpasse undervisningen til ulike elevgrupper. 

Smarte strategier
Hvert kapittel åpner med to motivasjonssider. Her finner elevene ord det er lett å kjenne igjen fordi de kan norsk og engelsk. Ideen er å oppmuntre elevene til å bruke det de kan fra før, for alt det er verdt. Når de har skjønt at språkene er i slekt og likner, er det mye lettere å tørre å gjette og prøve seg fram på det nye språket. Dette er gode læringsstrategier i praksis.

Momente 1 har et moderne språk og en visuell og engasjerende minigrammatikk.

Eksamensfokus
Mein Portfolio avslutter hvert kapittel. Her får elevene en oversikt over ord og fraser fra kapitlet og muntlige interaksjonsaktiviteter som repeterer nyttig stoff fra kapitlet. Elevene oppmuntres til å samle skriveoppgavene i en egen mappe, Mein Portfolio. En slik mappe egner seg godt som utgangspunkt til fagsamtaler, og bidrar til systematisk eksamensfokus gjennom det toårige læringsløpet.

Digitalt innhold
Du finner ressurser tilknyttet kapitlene i boka, ekstra kopiark med oppgaver til trening av lytteforståelse, ekstra grammatikkoppgaver, lydfiler, fasit, digitale ordkort til glosetrening, forslag til årsplan, egenvurderingsskjemaer og introduksjonsfilmer som foreslår aktiviteter som bidrar til aktivitetsbasert læring.

Den digitale ressursen er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelige for lærer. Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.

Les også

Momente 2 – omtale
Hjemmearbeid – eksempel på nettoppgaver fra Momente 1 og 2
Språklæring i tysk er som å bygge et hus

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Kjøp Momente 1 her

Forfattere

Julika Fiebig har lang erfaring i utvikling av læremidler i tysk for norske forlag. Hun har vært med i revisjonen av Weitblick, og er forfatteren bak øvelsessamlingen Alles im Griff. Hun er medforfatter på tyskverket Leute 8–10 for ungdomstrinnet.

Petra Biesalski har undervist i fremmedspråk, bl.a. på universitetsnivå og som kursleder både ved Goethe-Institut i Oslo og ved Utenriksdepartementets kompetansesenter. Hun er medforfatter på tyskverket Leute 8–10 for ungdomstrinnet.

Geir Johansen er rektor ved Gamlebyen skole, Oslo. Han har flere års erfaring som lærer i tysk, først og fremst på ungdomstrinnet. Han er medforfatter på tyskverket Leute 8–10 for ungdomstrinnet.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat