Til hovedinnhold

Spansk nivå II

Vg1, Vg2

Pasiones byr på et mangfold av autentiske tekster, kommentarstoff, filmintervjuer, lyttetekster og bilder fra den spansktalende verden. Pasiones 1 formidler grunnleggende kunnskaper, mens Pasiones 2 går mer i dybden på hvert tema.

Logobilde Pasiones Vg1, Vg2

Pasiones gir elevene

● tydelig struktur og nivådelte tekster
● god støtte til muntlig og skriftlig produksjon
● et aktivt klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon

Kjøp Pasiones her

Utforsk Pasiones her

Bestill vurderingseksemplar her


Nye innfallsvinkler
Pasiones formidler mangfoldet, forteller nye historier til etablerte temaer, og introdusere nye arbeidsmetoder som bidrar til økt interesse for det spanske språket. Læremidlet legger opp til samarbeidslæring og kommunikasjon.

Nye grep
Pasiones har en tydelig struktur med nivådelte tekster og oppgaver. Fokuset er på grunnleggende ferdigheter. Dette gjenspeiles i oppgavedelen der disse er samlet under ferdighetene det skal trenes i. Bruk av digitale verktøy er naturlig integrert i oppgavedelen.

Vokabulartrening
Elevene jobber med basisvokabular og vokabular knyttet til temagjennomgang. Grammatikk introduseres med teori og eksempler i forbindelse med oppgaveløsningen. Mer grammatikk finner elevene i minigrammatikken.

Skrivekurs
Forfatterne har utarbeidet et skrivekurs som forbereder elevene på skriftlig eksamen. Elevene jobber systematisk med modelltekster som hjelper dem å forholde seg til ulike type tekster slik at de behersker ulike sjangre.

Eksamen
Muntlige og skriftlige eksamensforberedelser er viet stor oppmerksomhet i bok 2.

Digitalt innhold
Det digitale innholdet omfatter ekstra oppgaver, tekstarbeid, uttaletrening, lyttestoff og språkfilmer. Lærerressursen gir tilgang til Lærerens digitalbok, forslag til årsplan og gode undervisningstips.

Komponenter

Pasiones 1 | Lærebok bm | Lærebok nynUnibok | Brettbok | Elevnettsted
Pasiones 2Lærebok bm/nyn | Unibok | Brettbok | Elevnettsted | 
Pasiones 1–2 | Lærernettsted

Forfattere

Espen Rosén underviser i spansk og geografi i den videregående skolen i Oslo. Han er medforfatter på spanskverket Gente 8–10 for ungdomstrinnet og Ganas 1–2 i spansk nivå I for den videregående skolen.

Ingvild Liven underviser i spansk ved Foss videregående skole. Hun har i tillegg undervisningserfaring i kunst- og kulturhistorie i tillegg til kunstfaglig bakgrunn som fotograf. 

Gro Eli Lund Moss jobber blant annet som spansklærer ved St. Hallvard videregående skole i Lier. Hun har spansk, historie, norsk, norsk som andrespråk og kulturkunnskap og spesialpedagogikk i fagkretsen. 

David Fernández García underviser i spansk- og rettslære ved Sandvika videregående skole. Han er utdannet jurist og journalist fra Spania.

Lucy Hermoza Rigal har undervisningserfaring fra spansk, fransk og medier og kommunikasjon. Hun har ansvaret for oppgavetekster og digital innholdsproduksjon på Gente 8–10 og Ganas 1–2 nettsted. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former