Til hovedinnhold

Spansk nivå II

Vg1, Vg2

Pasiones byr på et mangfold av autentiske tekster, kommentarstoff, videointervjuer, lyttetekster og bilder fra den spansktalende verden. Pasiones 1 formidler grunnleggende kunnskaper, mens Pasiones 2 går mer i dybden på hvert tema.

Bestill vurderingseksemplar her

Pasiones legger særlig vekt på

● nye historier som belyser etablerte temaer og introduserer nye arbeidsmetoder
● tydelig struktur, nivådelte tekster og systematisk jobbing med modelltekster
● vokabular- og språktrening

Nye historier
Pasiones formidler mangfoldet, forteller nye historier som belyser etablerte temaer, og introdusere nye arbeidsmetoder som bidrar til økt interesse for det spanske språket. Læremidlet legger opp til samarbeidslæring og kommunikasjon.

Nye grep
Pasiones har en tydelig struktur med nivådelte tekster og oppgaver. Fokuset er på grunnleggende ferdigheter. Dette gjenspeiles i oppgavedelen der disse er samlet under ferdighetene det skal trenes i. Bruk av digitale verktøy er naturlig integrert i oppgavedelen.

Vokabulartrening
Elevene jobber med basisvokabular og vokabular knyttet til temagjennomgang. Grammatikk introduseres med teori og eksempler i forbindelse med oppgaveløsningen. Mer grammatikk finner elevene i minigrammatikken.

Skrivekurs
Forfatterne har utarbeidet et skrivekurs som forbereder elevene på skriftlig eksamen. Elevene jobber systematisk med modelltekster som hjelper dem å forholde seg til ulike type tekster slik at de behersker ulike sjangre.

Eksamen
Muntlige og skriftlige eksamensforberedelser er viet stor oppmerksomhet i bok 2.

Digitalt innhold
Det digitale innholdet omfatter ekstra oppgaver, tekstarbeid, uttaletrening, lyttestoff og språkvideoer. Som lærer har du tilgang til Lærerens digitalbok, forslag til årsplan og gode undervisningstips.

Les også

Pasiones – og fagfornyelsen
Pasiones – og kompetansemålene
Pasiones språkfilmer – tekstet og utekstet

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Kjøp Pasiones her

Forfattere

Espen Rosén underviser i spansk og geografi i den videregående skolen i Oslo. Han er medforfatter på spanskverket Gente 8–10 for ungdomstrinnet og Ganas 1–2 i spansk nivå I for den videregående skolen.

Ingvild Liven underviser i spansk ved Foss videregående skole. Hun har i tillegg undervisningserfaring i kunst- og kulturhistorie i tillegg til kunstfaglig bakgrunn som fotograf. 

Gro Eli Lund Moss jobber blant annet som spansklærer ved St. Hallvard videregående skole i Lier. Hun har spansk, historie, norsk, norsk som andrespråk og kulturkunnskap og spesialpedagogikk i fagkretsen. 

David Fernández García underviser i spansk- og rettslære ved Sandvika videregående skole. Han er utdannet jurist og journalist fra Spania.

Lucy Hermoza Rigal har undervisningserfaring fra spansk, fransk og medier og kommunikasjon. Hun har ansvaret for oppgavetekster og digital innholdsproduksjon på Gente 8–10 og Ganas 1–2 nettsted. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat