Til hovedinnhold

Sosiologi og sosialantropologi

Vg2

Gjør elevene nysgjerrige på mennesker og samfunn. 

FOKUS Sosiologi og sosialantropologi gir elevene

  • konkretisert teori
  • eksempler fra virkeligheten
  • eget kapittel om (ut)forskning

BESTILL vurderingseksemplar

Dybdelæring gjennom perspektivmangfold
FOKUS Sosiologi og sosialantropologi gjør elevene nysgjerrige på mennesker og samfunn ved å legge til rette for dybdelæring gjennom perspektivmangfold i bearbeidelsen av ulike tema. Med elevnært språk tar boka for seg caser fra virkeligheten, for eksempel et eget kapittel om 22. juli. Teorien som brukes i teksten, blir konkretisert på rosa sider i slutten av hvert kapittel.

Klar for fagfornyelsen
Denne revideringen inneholder flere oppgaver til hvert kapittel, i tillegg til at alle de tverrfaglige temaene i fagfornyelsen har fått en plass. Læremiddelet gir også elevene tips til hvordan de kan lære seg å være kildekritiske, og et eget kapittel støtter elevene i å utføre sin egen (ut)forskning.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Silje Førland Erdal

Lise Granlund

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former