Til hovedinnhold

Psykologi

Vg2

Psykologi 1 gir en visuell tilnærming til psykologiteorien

Psykologi 1 gir elevene

  • fokus på dybde og kritiske tilnærminger, med sammenheng og helhet i faget
  • visuelle forklaringer av teori
  • læringsstrategier underveis

BESTILL vurderingseksemplar

Nye Psykologi 1 legger vekt på å formidle fagteori på en enkel måte ved hjelp av relevante eksempler fra elevenes hverdag og visuelle virkemidler. Boka har et gjennomgående helhetlig bilde på psykologien. Tverrfaglig tema og dybdelæring blir vektlagt gjennom svært mange oppgaver der elevene skal reflektere og utforske.

FERD-modellen er utarbeidet av forfatteren, og anvendes i hele læreverket:

  • Faglighet – enkelt forklart.
  • Eksempler fra elevenes verden.
  • Refleksjonsøvinger og utforskning.
  • Drøftinger med fordypning og kritiske tilnærminger.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Tonje Fossum Svendsen

Vibeke Gilje Sanne (digitale ressurser)

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former