Til hovedinnhold

Psykologi

Vg2

Psykologi 1 gir en visuell tilnærming til psykologiteorien

Psykologi 1 gir elevene

  • fokus på dybde og kritiske tilnærminger, med sammenheng og helhet i faget
  • visuelle forklaringer av teori
  • læringsstrategier underveis

BESTILL vurderingseksemplar

Psykologi 1 gjør det enklere for eleven å forstå psykologiteori ved å bruke visuelle virkemidler, og med tverrfaglighet og dybdelæring som et gjennomgående tema. Psykisk helse settes i sammenheng med elevens hverdag, forklart på en enkel måte.

FERD-modellen er utarbeidet av forfatteren, og anvendes i hele læreverket:

  • Faglighet – enkelt forklart.
  • Eksempler fra elevenes verden.
  • Refleksjonsøvinger og utforskning.
  • Drøftinger med fordypning og kritiske tilnærminger.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Tonje Fossum Svendsen

Ole Schultz Larsen

Vibeke Gilje Sannes

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle