Til hovedinnhold

Norsk SF

Vg1

Grip teksten er et nyskrevet, moderne læremiddel tilpasset fagfornyelsen og det nye norskfaget. Gjennom velskrevne og faglig solide kapitler, et bredt utvalg tekster og varierte arbeidsoppgaver gjør Grip teksten norskfaget relevant for elevene.

Grip teksten gir elevene

  • relevant fagstoff for aktiv læring
  • engasjerende, nyttig og konkret skriveopplæring med varierte oppgaver og modelltekster
  • modellering av drøfting, sammenligning og refleksjon i arbeid med tekster
  • relevante, tverrfaglige og utforskende innfallsvinkler til lærestoffet og tekstutvalget

KJØP Grip teksten

SE lynkurs

SE film med forfatterne

UTFORSK Grip teksten 

BESTILL vurderingseksemplar

Et fagfornyet læremiddel for det nye norskfaget
Grip teksten er et helt nyskrevet læremiddel for det nye norskfaget og legger til rette for at elevene skal oppleve faget som relevant og viktig. Lærestoffet og tekstutvalget knytter an til elevens virkelighet og stimulerer til nysgjerrighet, samtidig som det gir rom for utvikling av grunnleggende ferdigheter.

Refleksjon og dybdelæring
Aktiv bruk av fagbegreper underveis i kapitlene utvikler elevens ordforråd og legger grunnlaget for dybdelæring, mens tenkepausene underveis hjelper elevene til å reflektere over fagstoffet og knytter det til deres virkelighet og hverdag.

Leselyst
Grip teksten har en variert tekstsamling. Vi ønsker å vekke leselyst, opplevelse og engasjement hos elevene med tekster som oppleves som aktuelle og relevante. Her er det tekster som engasjerer, stimulerer, utfordrer og provoserer. Dermed kan de også bli bedre kjent med seg selv og den verden de lever i. Tekstene tar blant annet opp de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Arbeidsstoffet lar dessuten elevene arbeide med alle kjerneelementene på varierte måter. 

Lurer du på noe? Vi har svart på de vanligste spørsmålene om Grip teksten.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Endre Brunstad

Agnete Andersen Bueie

Mads Breckan Claudi

Elisabeth Solberg Holm

Sigrun Bones (kun Vg1-boka)

Elin Aaness (kun Vg1-boka)

Jon Opedal Hove (kun Vg2-boka)

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former