Til hovedinnhold

Norsk SF

Vg1

Grip teksten er et nyskrevet, moderne læremiddel tilpasset fagfornyelsen og det nye norskfaget. Gjennom velskrevne og faglig solide kapitler, et bredt utvalg tekster og varierte arbeidsoppgaver gjør Grip teksten norskfaget relevant for elevene.

 

Bestill vurderingseksemplar.

Se lynkurs for Grip teksten.

Kjøp Grip teksten her.

Grip teksten legger særlig vekt på

  • at det er enkelt å tilpasse til den enkelte elev og klasse 
  • leselyst og utvikling av lesekompetanse
  • tverrfaglige og utforskende innfallsvinkler til lærestoffet og tekstutvalget
  • engasjerende skriveoppgaver som utvikler en bred skrivekompetanse

Det nye norskfaget
Grip teksten er tilpasset det nye norskfaget og legger til rette for at elevene skal oppleve faget som relevant og viktig. Lærestoffet og tekstutvalget knytter an til elevens virkelighet og stimulerer til nysgjerrighet, samtidig som det gir rom for utvikling av de grunnleggende ferdighetene, tekstkompetanse, kritisk tenkning og refleksjon. Aktiv bruk av fagbegreper underveis i kapitlene utvikler elevens ordforråd og legger grunnlaget for dybdelæring, mens tenkepausene underveis hjelper elevene til å reflektere over fagstoffet og knytter det til deres virkelighet og hverdag. 

Leselyst
Grip teksten har en variert tekstsamling. Vi ønsker å vekke leselyst og engasjement hos elevene ved å introdusere dem for tekster som oppleves som aktuelle og relevante. Her er det tekster som engasjerer, stimulerer, utfordrer og provoserer. Dermed kan de også bli bedre kjent med seg selv og den verden de lever i. Tekstene tar blant annet opp de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Arbeidsstoffet lar dessuten elevene arbeide med alle kjerneelementene på varierte måter. 

Forfattergruppa består av fagpersoner med erfaring fra både videregående skole, universitet og høyskole. De er engasjerte formidlere som også har markert seg i samfunnsdebatten om det nye norskfaget, språk og litteratur. 

Lurer du på noe? Vi har svart på de vanligste spørsmålene om Grip teksten.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Endre Brunstad er språkforsker og professor i nordisk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen. Han har vært leder av Noregs Mållag og har doktorgrad i nordisk språkvitenskap.

Agnete Andersen Bueie er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge der hun underviser på PPU, master i norskdidaktikk, KFK-videreutdanning og grunnskolelærerutdanningen. Hennes forskningsinteresser er særlig innenfor skriving og vurdering.

Mads Breckan Claudi er førsteamanuensis i norsk ved OsloMet og underviser i litterære, litteraturhistoriske og litteraturdidaktiske emner på lærerutdanningen. Han har ledet skriftstyret i Landslaget for norskundervisning, skrevet flere bøker og jobbet som lektor på videregående skole.

Elisabeth Solberg Holm jobber som lektor på Oslo by steinerskole. Hun har tidligere arbeidet som forlagsredaktør, oversetter og litteraturkritiker og brenner for at litteraturens faglige karakter, historisitet og estetiske egenart blir løftet frem. 

Sigrun Bones er lektor i nordisk litteraturvitenskap med erfaring fra undervisning i videregående skole og som sensor på eksamen i norsk hovedmål og sidemål. Hun har tidligere undervist på KFK-videreutdanning og grunnskolelærerutdanningen ved Nord Universitet.

Elin Aaness er offentlig stipendiat finansiert av Nordland fylkeskommune og Norges forskningsråd. Hun arbeider i skjæringspunktet mellom videregående skole og universitetet, og er opptatt av litteraturens samfunnsrelevans. 
 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat