Til hovedinnhold

Naturfag SF og YF

Vg1

Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag har en praktisk og utforskende tilnærming til faget som setter elevens læring i sentrum. Naturfagserien har et enkelt språk, grundige forklaringer og rik tilgang på oppgaver og aktiviteter.

Lynkurs: Naturfag SF og YF – videopresentasjon

Bestill vurderingseksemplar her

Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag legger særlig vekt på

• gode forklaringer og aktiviteter som legger til rette for dybdelæring
• rikt tilfang av oppgaver, forsøk og aktiviteter tilpasset hvert enkelt utdanningsprogram

I Naturfag SF er programmeringseksempler integrert der det er hensiktsmessig. 

Praktiske aktiviteter og utforsk
Vi tror på et praktisk naturfag. Derfor starter temaene med et forslag til en praktisk utforsking. De henger sammen med lærestoffet som kommer, og kan bidra til å gi motivasjon til å finne svar og forståelse.

Nyskrevet SF-bok
Naturfag SF er nyskrevet, men har beholdt sitt faglig solide preg med gode forklaringer og aktiviteter som legger til rette for dybdelæring. Læremidlet byr på et rikt tilfang av oppgaver og forslag til forsøk og aktiviteter både i læreboka og digitalt. Mye av det digitale innholdet er videreført, samtidig som nytt er lagt til; blant annet innenfor programmering og utforsk. 

Programmeringseksempler er tatt med i de temaene der det bidrar til en styrking av fagopplæringen. 

Nytt YF-konsept
Naturfag for yrkesfag er tilpasset hvert enkelt utdanningsprogram gjennom et rikt tilfang av digitale oppgaver, forslag til forsøk og aktiviteter.

Digitalt innhold 
Det digitale innholdet følger kapittelinndelingen i læreboka. Hvert kapittel inneholder blant annet interaktive oppgaver, nøkkelstoff, forsøksbeskrivelser og Twig-filmer. I tillegg finner du ressurser til utforskende arbeidsmetoder og programmering.

Som lærer har du tilgang til årsplanforslag, kapittelprøver, inspirasjon til aktive læringsressurser og illustrasjoner fra læreboka. Det gjelder både for Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag.

Basiskurs i programmering for elev og lærer er også tilgjengelig.

Den digitale ressursen til Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelige for lærer. Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.

Les også

Naturfag SF –  et «levende» læremiddel
Naturfag for YF – omfattende endringer
Programmeringseditor og grunnopplæring – en innføring

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Kjøp bøkene her

Forfattere

Harald Brandt er lektor ved lærerutdannelsen i Århus og har lang undervisningserfaring fra lærerutdanning og videregående skole, både i Danmark og Norge. Han har også vært lærebokforfatter i kjemi og naturfag i mange år.

Odd Toralf Hushovd er lektor ved Ås videregående skole og har mange års undervisningserfaring i naturfagene, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Han har også lang erfaring som lærebokforfatter i naturfag og kjemi for videregående.

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen er førstelektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har vært lærebokforfatter i fysikk og naturfag i mange år og har lang undervisningserfaring fra videregående skole.

Ellen Flåhagen Andersen er lektor ved Rud videregående skole. Hun underviser i naturfag, både ved yrkesfaglige studieretninger og på studieforberedende linjer. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat