Til hovedinnhold

Naturfag SF og YF

Vg1

Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag har en praktisk og utforskende tilnærming til faget som setter elevens læring i sentrum. 

Logobilde Naturfag Vg1

Naturfag-serien gir elevene

● en praktisk og utforskende tilnærming til faget
● presise forklaringer
● aktiviserende digitalt innhold og programmeringsressurser

Kjøp lærebøkene her

Se lynkurs her

Utforsk naturfag-serien her

Bestill vurderingseksemplar her


Praktiske aktiviteter og utforsk
Introduksjon av hvert nytt tema starter med et forslag til en praktisk utforsking. Den henger sammen med lærestoffet som kommer, og kan gi motivasjon til å finne svar og forståelse.

Naturfag SF
Naturfag SF er nyskrevet, men har beholdt sitt faglig solide preg. Læremidlet byr på mange oppgaver, forsøk og aktiviteter både i læreboka og digitalt. Nytt digitalt innhold er lagt til; blant annet innenfor programmering og utforsk.

Programmeringseksemplene har som formål å styrke fagopplæringen.

Naturfag for yrkesfag
Læremidlet består av fellesbok og digitalt innhold. Det digitale innholdet utgjør størstedelen av kurset. Her møter elevene oppgaver, forsøk og aktiviteter tilpasset hvert enkelt utdanningsprogram.

Digitalt mangfold 
Det digitale innholdet omfatter i tillegg nøkkelstoff, forsøksbeskrivelser, filmer, ressurser til utforskende arbeidsmetoder og programmering (SF-kurset). Lærerressursen gir tilgang til Lærerens digitalbok, årsplaner, kapittelprøver og gode undervisningstips.

Komponenter

Naturfag SF | Lærebok bm | Lærebok nyn | Digital ressurs | Unibok | Brettbok
Naturfag YF | Lærebok bm | Lærebok nyn | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Harald Brandt er lektor ved lærerutdannelsen i Århus og har lang undervisningserfaring fra lærerutdanning og videregående skole, både i Danmark og Norge. Han har også vært lærebokforfatter i kjemi og naturfag i mange år.

Odd Toralf Hushovd er lektor ved Ås videregående skole og har mange års undervisningserfaring i naturfagene, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Han har også lang erfaring som lærebokforfatter i naturfag og kjemi for videregående.

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen er førstelektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har vært lærebokforfatter i fysikk og naturfag i mange år og har lang undervisningserfaring fra videregående skole.

Ellen Flåhagen Andersen er lektor ved Rud videregående skole. Hun underviser i naturfag, både ved yrkesfaglige studieretninger og på studieforberedende linjer. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former