Til hovedinnhold

Matematikk SF og YF

Vg1

Matematikk-serien presenterer matematikken på en strukturert og forståelig måte. Dybdelæring og kjerneelementer går som en rød tråd gjennom læremidlet.

Logobilde Matematikk Vg1

Matematikk-serien gir elevene

● grundig innføring i begreper og god matematisk forståelse
● rikt utvalg av muntlige og utforskende oppgaver til fordypning 
● gjennomgående trening i programmering

Kjøp lærebøkene her

Se lynkurs her

Utforsk matematikk-serien her

Bestill vurderingseksemplar her


Pedagogiske grep
Matematikkbøkene er faglig solide med gode forklaringer og eksempler. I tillegg til innlæringsoppgaver, differensierte oppgaver og eksamenstrening, fins det også egne sider med blandede oppgaver.

Matematikk 1P og Matematikk 1P-Y tilbys i forenklet utgave.

Snakk og utforsk
Snakk-oppgaver gir elevene trening i å snakke matematikk, og utforsk-oppgaver hjelper elevene til å bli gode problemløsere. I sum bidrar de til å trene forståelse og legge til rette for dybdelæring.

I Matematikk 1P og 1T er det lagt inn programmeringseksempler i de temaene der det bidrar til økt forståelse for faget. 

Yrkesfagene
Lærebøkene Matematikk 1P-Y og Matematikk 1T-Y dekker felles yrkesrettede kompetansemål. Den spesifikke yrkesrettingen tilbys digitalt gjennom teori, eksempler og oppgaver.

Digitalt innhold
Lærerressursen gir tilgang til Lærerens digitalbok, årsplaner, terminprøver, fullstendige løsninger, kapittelprøver, stoff om alternative undervisningsmetoder, og basiskurs i programmering for elev og lærer. 

Komponenter

Matematikk 1P | Lærebok bm | Lærebok nyn | Digital ressurs | Brettbok
Matematikk 1T | Lærebok bm | Lærebok nyn | Digital ressurs | Brettbok

Matematikk 1P-Y | Lærebok bm | Lærebok nyn | Digital ressurs | Brettbok
Matematikk 1T-Y | Lærebok bm | Lærebok nyn | Digital ressurs | Brettbok

Matematikk 1P. Forenklet | Lærebok bm | Lærebok nyn | Brettbok
Matematikk 1P-Y. Forenklet | Lærebok bm | Lærebok nyn | Brettbok

Forfattere

Odd Heir har i en årrekke vært lærer, lærebokforfatter og kursholder i matematikk for videregående skole.

John Engeseth har bred undervisningspraksis og underviser til daglig ved Elvebakken videregående skole. Han har vært forfatter av matematikkbøker for videregående skole i mange år.

Håvard Moe har bred realfaglig utdanning og har skrevet lærebøker i matematikk i flere år. Han er lærer ved Sandnessjøen videregående skole og underviser i matematikk, fysikk og kjemi.

Ørnulf Borgan er professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, der han forsker og underviser om statistiske metoder. Han har vært lærebokforfatter i mange år.

Inger Christin Borge har doktorgrad innenfor algebra fra University of Oxford. Hun er ansatt ved Universitetet i Oslo hvor hun er førstelektor ved Matematisk institutt.

Hermod Haug har en bred fagbakgrunn og underviser ved Oslo Handelsgymnasium. Han har vært forfatter av matematikkbøker for videregående skole i R2 og S2.

Tea Toft Norderhaug har mastergrad i matematikk fra NTNU. Hun er lærer ved Bjørknes privatskole og underviser i matematikk, kjemi og naturfag. Tea har i flere år bidratt til Aschehougs læreverk i matematikk for videregående skole. 

Sigrid Melander Vie er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun jobber som lærer ved Rud videregående skole og underviser i matematikk og fysikk. Sigrid har i flere år bidratt til Aschehougs læreverk i matematikk for videregående skole.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former