Til hovedinnhold

Matematikk R1 og S1

Trinn Vg2

Matematikk R1 og Matematikk S1 presenterer matematikken på en strukturert og forståelig måte. Dybdelæring og kjerneelementer går som en rød tråd gjennom læremidlet.

Matematikk R1 og S1 gir elevene

● grundig innføring i selvstendig arbeid med reelle datasett
● gjennomgående programmering
● muntlige og utforskende problemstillinger til fordypning

Utforsk matematikk-serien her

Bestill vurderingseksemplar her


R1 og S1
Matematikk R1 og Matematikk S1 er nyskrevet til fagfornyelsen, og inneholder grundige eksempler på hvordan elevene kan planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett. Ettersom dette er et nytt kompetansemål, tilbyr vi en grundig veiledning til lærer.

Programmering
Programmering brukes gjennomgående i bøkene med en klar vekt på konkret og faglig anvendelse. I R1-kurset skal programmeringen blant annet anvendes til numerisk derivasjon, mens i S1-kurset brukes programmeringen blant annet ved simulering av stokastiske forsøk. Elevene kan programmere rett inn i nettleseren når de løser oppgaver på Aunivers.no.

Faglig fordypning
Muntlige og utforskende oppgaver bidrar til å gi elevene forståelse for matematikk og legge til rette for faglig fordypning.

Digitalt innhold
Lærerressursen byr på Lærerens digitalbok, årsplaner, terminprøver, fullstendige løsninger, kapittelprøver, stoff om alternative undervisningsmetoder og basiskurs i programmering for elev og lærer. 

Komponenter

R1: Lærebok bm | Lærebok nyn | Digitale ressurser | Unibok | Brettbok
S1: Lærebok bm | Lærebok nyn | Digitale ressurser | Unibok | Brettbok

Omslag: Matmatikk R1, Matematikk S1.

Forfattere

Odd Heir har i en årrekke vært lærer, lærebokforfatter og kursholder i matematikk for videregående skole.

John Engeseth har bred undervisningspraksis og underviser til daglig ved Elvebakken videregående skole. Han har vært forfatter av matematikkbøker for videregående skole i mange år.

Håvard Moe har bred realfaglig utdanning og har skrevet lærebøker i matematikk i flere år. Han er lærer ved Sandnessjøen videregående skole og underviser i matematikk, fysikk og kjemi.

Ørnulf Borgan er professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, der han forsker og underviser om statistiske metoder. Han har vært lærebokforfatter i mange år.

Inger Christin Borge har doktorgrad innenfor algebra fra University of Oxford. Hun er ansatt ved Universitetet i Oslo hvor hun er førstelektor ved Matematisk institutt.

Tea Toft Norderhaug har mastergrad i matematikk fra NTNU. Hun er lærer ved Bjørknes privatskole og underviser i matematikk, kjemi og naturfag. Tea har i flere år bidratt til Aschehougs læreverk i matematikk for videregående skole. 

Sigrid Melander Vie er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun jobber som lærer ved Rud videregående skole og underviser i matematikk og fysikk. Sigrid har i flere år bidratt til Aschehougs læreverk i matematikk for videregående skole.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former