Til hovedinnhold

Matematikk 2P

Trinn Vg2

Nye Matematikk 2P presenterer matematikken på en strukturert og forståelig måte. Dybdelæring og kjerneelementer går som en rød tråd gjennom læremidlet.

Matematikk 2P gir elevene

● grundig innføring i begreper og god matematisk forståelse
● rikt utvalg av muntlige og utforskende oppgaver til fordypning
● gjennomgående trening i programmering

Utforsk matematikk-serien her

Bestill vurderingseksemplar her


Praktisk tilnærming
Matematikk 2P vektlegger praktisk bruk av matematikk. En god innføring i begreper hjelper eleven til å bruke matematikk for å kommunisere. Eleven jobber med ulike løsningsstrategier, også med bruk av digitale hjelpemidler som CAS, regneark og programmering. Gjennom muntlige og utforskende oppgaver får eleven god forståelse for hvordan vi bruker matematikk i praktiske sammenhenger.

Forenklet utgave
Matematikk 2P forenklet dekker utvalgte deler av lærerplanen, og er tilpasset elever som har behov for en mindre omfangsrik bok. Boka har en lav inngangsterskel og inneholder enkle utfyllingsoppgaver og teori som følger kapittelstrukturen i den ordinære 2P-boka. De to bøkene kan brukes parallelt i klasserommet.

Digitalt innhold
Lærerressursen byr på Lærerens digitalbok, årsplaner, terminprøver, fullstendige løsninger, kapittelprøver, stoff om alternative undervisningsmetoder og basiskurs i programmering for elev og lærer. 

Komponenter

Lærebok bm | Lærebok nyn | Forenklet bm | Forenklet nyn | Digitale ressurser | Unibok | Brettbok

Omslag, Matematikk 2P.

Forfattere

Odd Heir har i en årrekke vært lærer, lærebokforfatter og kursholder i matematikk for videregående skole.

John Engeseth har bred undervisningspraksis og underviser til daglig ved Elvebakken videregående skole. Han har vært forfatter av matematikkbøker for videregående skole i mange år.

Håvard Moe har bred realfaglig utdanning og har skrevet lærebøker i matematikk i flere år. Han er lærer ved Sandnessjøen videregående skole og underviser i matematikk, fysikk og kjemi.

Ørnulf Borgan er professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo, der han forsker og underviser om statistiske metoder. Han har vært lærebokforfatter i mange år.

Tea Toft Norderhaug har mastergrad i matematikk fra NTNU. Hun er lærer ved Bjørknes privatskole og underviser i matematikk, kjemi og naturfag. Tea har i flere år bidratt til Aschehougs læreverk i matematikk for videregående skole. 

Sigrid Melander Vie er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun jobber som lærer ved Rud videregående skole og underviser i matematikk og fysikk. Sigrid har i flere år bidratt til Aschehougs læreverk i matematikk for videregående skole.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former