Til hovedinnhold

Kjemi 1

Trinn Vg2

Nye Kjemi 1 bruker pedagogiske grep som gjør det enklere for eleven å forstå teorien. Læremidlet har et enkelt språk, grundige forklaringer og rik tilgang på oppgaver og aktiviteter. 

Kjemi 1 gir elevene

● grundig innføring i teori og trinnvis oppgaveløsning
● trening i refleksjon og kritisk tenkning
● dagsaktuell kjemi som illustrerer relevante temaer fra samfunnsdebatten

Utforsk nye Kjemi 1 her

Bestill vurderingseksemplar her


Pedagogiske grep
Flytskjemaer viser hvordan elevene trinnvis kan løse en oppgave, og riktig/feil-illustrasjoner er tatt med for å hjelpe eleven til å reflektere over hvorfor et svar er riktig eller galt. I tillegg har boka mange eksempler som viser hvordan teorien brukes i oppgaveløsning.

Aktuell forskning
Kjemi 1 tilbyr egne Forskning!-avsnitt. Her tar vi utgangspunkt i aktuell forskning som viser hvordan kjemi er en viktig medspiller, når vi skal løse store utfordringer som verden står over for. 

Kjemisk dypdykk
Kjemisk dypdykk er et oppslag med små engasjerende historier som bygger videre på teorien i kapitlet. Historiene utvider elevenes horisont, går i dybden med teorien, samtidig som de er morsomme og inneholder interessante fakta.

Dagsaktuell kjemi
Forfatterne publiserer jevnlig artikler på Aunivers.no. Artiklene tar for seg relevante temaer fra samfunnsdebatten. Artiklene er tilpasset elevenes nivå. De avsluttes med oppgaver som spenner fra konkrete oppgaver til store og åpne problemstillinger. 

Digitalt innhold 
Det digitale innholdet omfatter små quizer med interaktive oppgaver til hvert delkapittel, fullstendige løsninger til oppgavene i boka, undervisningsopplegg med filmer, artikler om dagsaktuell kjemi og supplerende innhold til programmering. I tillegg vil lærer ha tilgang til kapittelprøver, terminprøver, eksamensløsninger, opplegg til muntlig eksamen, oppskrifter til å lage løsninger, forsøksbeskrivelser til demonstrasjonsforsøk samt Lærerens digitalbok.

Komponenter

Lærebok bm | Lærebok nyn | Digitale ressurser | Unibok | Brettbok

Omslag, Kjemi 1.

Forfattere

Harald Brandt er lektor ved lærerutdannelsen i Århus og har lang undervisningserfaring fra lærerutdanning og videregående skole, både i Danmark og Norge. Han har også vært lærebokforfatter i kjemi og naturfag i mange år.

Andreas D. Haraldsrud er universitetslektor ved Centre for Computing in Science Education (CCSE) ved UiO, og jobber i tillegg som lektor i kjemi, fysikk og matematikk ved Valler videregående skole. Haraldsrud har tidligere skrevet lærebøker i realfaglig programmering, og arbeider blant annet med integrering av kjemiske beregninger i studieretningen for kjemi og biokjemi.

Odd T. Hushovd er lektor ved Ås videregående skole og har mange års undervisningserfaring i kjemi og naturfag, både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Han har også lang erfaring som lærebokforfatter i naturfag og kjemi for videregående skole.

Alexander H. Sandtorv er førsteamanuensis i kjemi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere lærebøker i kjemi, og fagbøker for barn og unge. Han er en av landets fremste kjemiformidlere, og har sin egen spalte i Morgenbladet som går hver uke.
 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former