Til hovedinnhold

Historie

Vg2–Vg3

Grunnbok i historie gjør historien aktuell og nødvendig for nåtiden.

Grunnbok i historie gir elevene

  • nåtidsperspektiv – hvorfor er dette interessant for oss?
  • innsikt i ulike sider av historien
  • korte kapitler som kan stokkes om og brukes i mange sammenhenger

BESTILL vurderingseksemplar

Oversikt og sammenheng
Grunnbok i historie skaper oversikt og sammenheng for elevene. Boken fungerer som et oppslagsverk og er overkommelig og lett å lese for de fleste. Historiebevissthet er sentralt, hvor fortid, nåtid og framtid bindes sammen i hver tekst.

Varierte oppgaver og kildebruk
Hver del avsluttes med en oppgavebolk. Større oppgaver kan inneholde flere kilder av ulik art som kan settes sammen til en helhet.

Ulike lange linjer gjennom historien
Historien avgjør hvor vi befinner oss geografisk. Det vil si at boken har en kronologisk oppbygning som veksler mellom kapitler om norsk historie og kapitler om verdenshistorie. Læremiddelet kan stokkes om for å lage ulike lange linjer gjennom historien.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Hege Faust

Håkon Korsvold

Siv Falang Gravem

Steingrímur Njálsson

Siri Ødegård

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle