Til hovedinnhold

Historie

Vg2–Vg3

Grunnbok i historie gjør historien aktuell.

Grunnbok i historie gir elevene

  • nåtidsperspektiv – hvorfor dette er interessant for oss
  • innsikt i ulike sider av historien
  • innsikt i historikerens arbeids- og tenkemåter

BESTILL vurderingseksemplar

Oversikt og sammenheng
Grunnbok i historie skaper oversikt og sammenheng for elevene. Mange korte kapitler gjør at elevene kan lese historien langs ulike linjer. Kapitlene som hører naturlig sammen, viser til hverandre. Slik kan elevene enkelt finne fram til andre relevante kapitler, og dette legger til rette for fleksibel bruk av boka.

Korte kapitler
Hvert kapittel tar for seg et avgrenset emne knyttet til et begrep eller en hendelse. Elevene får innsikt i betydningen hendelsen hadde på samfunnsutvikling i samtiden og hvordan den preget utviklingen videre. Hvert kapittel tar også for seg konteksten som historien hører hjemme i.

Å tenke som en historiker
Elevene skal ikke bare lese om historie, men arbeide med faget. Både kapitlene og oppgavesidene gir elevene god trening i arbeide med historie.  Elevene får innsikt i at historien endrer seg med spørsmålene vi og historikerne stiller til fortida.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Hege Faust

Håkon Korsvold

Siv Falang Gravem

Steingrímur Njálsson

Siri Ødegård

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former