Til hovedinnhold

Helse- og oppvekstfag

Vg1

iPRAKSIS er et nytt læremiddel tilpasset fagfornyelsen med tverrfaglig innfallsvinkel og stor vekt på elevens egen aktivitet og læring.

Bestill vurderingseksemplar her.

Kjøp iPRAKSIS her.

iPRAKSIS 

  • Motiverende tverrfaglig læremiddel etter prinsippet «Lite å lese – mye å gjøre»
  • Konkret og enkelt språk
  • Sentralt fagstoff oversatt til minoritetsspråk
  • 200 artikler til fordypning
  • Mobilapp som knytter fagstoff fra nettstedet til boka ved hjelp av AR-teknologi
  • Praksisunivers med 360°-filmer fra aktuelle arbeidssteder innenfor helse- og oppvekstfag
  • Tverrfaglige temaer fra overordnet del i læreplanen er integrert i læreboka

I tråd med læreplanverkets overordnede del er helhet og tverrfaglig forståelse læremiddelets grunnleggende pedagogiske idé. Derfor har vi samlet fagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesliv i helse- og oppvekstfag i én tverrfaglig lærebok. Dette gjør det lettere for elevene å se sammenhenger og sette fagstoffet inn en helhet.

I læremiddelet er det lagt opp til at elevene skal være aktive; de skal utforske, prøve ut og produsere selv. Til dette fordypningsarbeidet har iPRAKSIS en en digital ressurs som inneholder en rikholdig fagbank med over 200 relevante digitale artikler på Aunivers.no. Artiklene er tilpasset elevgruppen og elevene velger selv hva de ønsker å fordype seg i. Slik blir fagstoffet differensiert og elevnært, både med tanke på faglig nivå og yrkesretting. Yrkesfaglig fordypning, YFF, er en naturlig del av innholdet i iPRAKSIS. Elevene får tips om hvordan de kan øve på kompetansemålene fra Vg1 i praksis.

Språket er konkret og enkelt, og på elevenes premisser. Det er lagt vekt på at elevene skal reflektere og produsere innenfor de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Arbeid med disse temaene er integrert og gjennomgående i læremiddelet.

Aschehoug Undervisning har fått støtte fra Utdanningsdirektoratet til å utvikle en mobilapp, AR Univers. Appen vil knytte sammen fagstoff fra nettstedet og boka ved hjelp av AR-teknologi. Les mer om appen AR Univers her. Vi utvikler alle våre læremidler sammen lærere, og skoleåret 20/21 vil det derfor være mulig å teste en versjon av appen under utvikling. Hvis du er interessert i å teste, kan du registrere deg her.

iPRAKSIS er tilrettelagt for minoritetsspråklige elever. Viktige ord og begreper, sammendrag og utvalgte oppgaver er oversatt til disse språkene: arabisk, somali, tigrinja (eritreisk), kurdisk, dari, pashto, polsk, litauisk og engelsk. Ved hjelp av AR Univers er det mulig for elevene å få opp den oversatte teksten (på mobilen) der de er i boka. De oversatte tekstene finnes også på Aunivers.no.

Komponenter:

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Andre ressurser

Underveis – motta engasjerende undervisningsopplegg en gang i måneden

Facebook-gruppa iPRAKSIS Helse – et forum for deling og diskusjon i faget

Forfatter 

Ann Hilde Bolstad har utgitt bøker og sakprosa for barn og ungdom og underviser på videregående skole. Hun har faglitterær forfatterutdanning (NBI), bachelor innenfor informasjon og samfunnskontakt (BI/NMH) og har studert pedagogikk (OsloMet). 

Forfattere fagbank

Lars Gunnar Lingås | Cathrine Borchenius | Anne Tveit | Ane Stavrum | Liv Guldal

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat