Til hovedinnhold

Geografi

Vg1

Terra nova kommer i ny utgave med økt fokus på dybdelæring og elevaktivitet. Nye Terra nova viser hvordan geografisk forståelse er relevant for miljøbevisste valg og bærekraftige samfunn. Læremiddelet skaper nysgjerrighet i et geografisk perspektiv og stimulerer til mye kartbruk. 

Logobilde Terra nova Vg1

Terra nova gir elevene

  • fordypningtekster som sikrer dybdelæring
  • helhetstenkning mellom samfunn og natur
  • bærekraft som gjennomgående tema

KJØP Terra nova

BESTILL vurderingseksemplar

Miljøbevissthet og dybdelæring
Nye Terra nova viser hvordan geografisk forståelse er relevant når man skal ta miljøbevisste valg i sin egen hverdag, i arbeidslivet eller for å planlegge og utvikle bedre bærekraftige samfunn. Terra nova legger til rette for dybdelæring gjennom fordypningstekster, både i bokens «innblikk-tekster» og i utvalget av oppgaver digitalt.

Digitale ferdigheter
Det nye nettstedet på Aunivers.no inneholder et vell av varierte ressurser som animasjoner, filmer, interaktive og utforskende oppgaver og simuleringer. Det oppdateres jevnlig og vil dermed holde seg aktuelt og relevant. Terra nova øver digitale ferdigheter, blant annet ved å ta i bruk digitale kartløsninger og andre nettsider som gir geografisk informasjon.

Utforskende oppgaver
Gjennom utforskende arbeidsoppgaver er målet å utvikle etiske, miljøbevisste, kunnskapsrike, kritisk reflekterende og ikke minst løsningsorienterte elever som handler bærekraftig. 

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs| Unibok | Brettbok

Forfattere

Svein Erik Stave

Ole G. Karlsen

Hans Solerød

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former