Til hovedinnhold

Geografi

Vg1

Terra nova kommer i ny utgave med økt fokus på dybdelæring og elevaktivitet. Nye Terra nova viser hvordan geografisk forståelse er relevant for miljøbevisste valg og bærekraftige samfunn. Læremiddelet skaper nysgjerrighet i et geografisk perspektiv og stimulerer til mye kartbruk. 

 

Bestill vurderingseksemplar her.

Kjøp Terra nova her.

Terra nova legger særlig vekt på

  • fordypningtekster som sikrer dybdelæring
  • helhetstenkning mellom samfunn og natur
  • bærekraft som gjennomgående tema
  • læringsstrategier

Nye Terra nova viser hvordan geografisk forståelse er relevant når man skal ta miljøbevisste valg i sin egen hverdag, i arbeidslivet eller for å planlegge og utvikle bedre bærekraftige samfunn. Terra nova legger til rette for dybdelæring gjennom fordypningstekster, både i bokens "innblikk-tekster" og i utvalget av oppgaver digitalt.

Det nye nettstedet på Aunivers.no vil inneholde et vell av varierte ressurser som animasjoner, filmer, interaktive og utforskende oppgaver og simuleringer. Det vil bli oppdatert og dermed holde seg aktuelt og relevant. Terra nova øver digitale ferdigheter, blant annet ved å ta i bruk digitale kartløsninger og andre nettsider som gir geografisk informasjon. Gjennom utforskende arbeidsoppgaver er målet å utvikle etiske, miljøbevisste, kunnskapsrike, kritisk reflekterende og ikke minst løsningsorienterte elever som handler bærekraftig. 

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs| Unibok | Brettbok

Forfattere

Svein Erik Stave er forsker i globale studier hos FAFO. Han er utdannet geolog og geograf, og har jobbet i mer enn 20 land med ulike temaer knyttet til internasjonal utvikling. De siste årene har han særlig jobbet med flyktninger i arbeidsmarkeder og måter å måle bærekraftig utvikling på.

Ole G. Karlsen er lektor med hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Han har lang undervisningserfaring i fagene geografi, matematikk og fysikk på videregående. Ole G. Karlsen er også forfatter av lærebøker i geografi for ungdomsskolen og i geofag for videregående skole.

Hans Solerød er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Han har redigert flere bokverk og utgitt lærebøker i samfunnsgeografi og samfunnsfaglige metoder for universitet, høgskoler og videregående skole.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat