Til hovedinnhold

Fysikk 1

Trinn Vg 2

ERGO Fysikk 1 er en revisjon av bestselgeren i fysikk 1 tilpasset fagfornyelsen. Læremidlet består av lærebok og digitale ressurser.

ERGO Fysikk 1 gir elevene

● fysikkfaglig kunnskap som illustrerer dagligdagse fenomener
● grundige forklaringer og utforskende aktiviteter
● programmeringsressurser tilpasset fysikkfaget

Utforsk nye ERGO Fysikk her

Bestill vurderingseksemplar her


Profil
Nye ERGO Fysikk 1 er et faglig solid læremiddel som knytter fysikk til samfunnsaktuelle problemstillinger og dagligdagse fenomener. Utforskende aktiviteter og rikt oppgaveutvalg har en sentral plass. 

Programmering
Programmeringen har som funksjon å styrke fagopplæringen. Læreboka gir en innføring i hvordan programmering kan brukes til å utforske og drøfte sammensatte problemer i fysikk. Dette gir elevene mulighet til å regne, eksperimentere og utvikle dypere forståelse for problemstillingene de møter i boka. De interaktive programmeringsressursene er knyttet til eksemplene i boka.

Simuleringer
Simuleringene fra tidligere ERGO lærernettsted er fornyet og forbedret fra Flash til HTML. Hver simulering presenteres med bakgrunnsinformasjon og tilpassede oppgaver.

Digitalt innhold
Det digitale innholdet omfatter programmeringsressurser, grunnopplæring i Python, forsøksbeskrivelser, simuleringer, filmer utforskende arbeidsmetoder og fullstendig løsningsforslag. Lærerressursen gir tilgang til Lærerens digitalbok, årsplaner, kapittelprøver og gode undervisningstips.

Komponenter

Lærebok bm | Lærebok nyn | Digitale ressurser | Unibok | Brettbok

Omslag, ERGO Fysikk.

Forfattere

Petter Callin har doktorgrad i teoretisk fysikk fra Universitetet i Oslo, og jobber som forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Han har vært forfatter av fysikkbøker for videregående skole i flere år.

Aleksander Seland er ansatt ved Akademiet Vgs Ypsilon og har solid erfaring fra privatistundervisning og videregående i matematikk, fysikk, naturfag og programmering. Han er utdannet gjennom lektorprogrammet fra Universitetet i Oslo med masterfordypning i teoretisk fysikk. 

Andreas Hellesøy er lektor ved Bergen Katedralskole, og underviser i fysikk, matematikk og teknologi og forskningslære. Han har bred undervisningserfaring fra studiespesialisering samt videreutdanning av lærere i fysikk og naturfag på Universitetet i Bergen.

Edvard Knutsen Skåland er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han jobber som lærer ved Hartvig Nissens skole og underviser i matematikk, fysikk og naturfag.

Inga Hanne Dokka jobber ved Kongsberg videregående skole og i kombinasjonsstilling med lektorutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har bred undervisningserfaring fra videregående, IB, teknisk fagskole og universitet. 
 

 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former