Til hovedinnhold

Engelsk YF

Vg1

Action er et nyskapende læremiddel i engelsk for yrkesfag som tar fagfornyelsen på alvor. Læremidlet består av fellesbok og digitalt innhold med spennende og interessante tekster om temaer elevene bør kunne diskutere på engelsk for å klare seg i sitt yrkesaktive liv. Elevene bygger kunnskap og trekker linjer på tvers.

Lynkurs i Action

Bestill vurderingseksemplar her

Action legger særlig vekt på

• aktivitetsbasert læring gjennom refleksjon og aktivitet
• praktisk tilnærming til yrkesspesifikk jobbing
• gode læringsstrategier 

Engelskredaktør Marianne Eik introduserer læremidlet ACTION for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Aktiviserende klasserom 
Læremidlet legger opp til et aktiviserende og elevsentrert klasserom der kunnskap bygges i møte med elevenes forkunnskaper. De lærer å lære og å kommunisere muntlig og skriftlig på engelsk. De lærer hvordan de aktivt kan bidra med og dele sin kunnskap med andre og hvilke grep som må til for å kunne bruke kunnskapen på en formålstjenlig måte. God arbeidskultur og god kommunikasjon på arbeidsplassen er vektlagt.

Smarte strategier 
Muntlige og skriftlige ferdigheter oppøves gjennom tankekart, modelltekster, praksisnære oppgaver og case-relaterte aktiviteter. De får god oversikt over hva de må kunne av formelle kunnskaper ved jobbsøk, hvordan jobbintervju bør gjennomføres og hvordan finne egne styrker og bli en attraktiv og aktiv ansatt på arbeidsplassen. 

Digitalt innhold
Hvert utdanningsprogram har sin egen inngang på Aunivers.no med tekster, supplerende oppgaver og aktiviteter, videofilmer fra ulike arbeidsplasser, strekfilmer med faktainnhold om blant annet helse, miljø og sikkerhet, interaktive bilder fra arbeidsplassen for å lære vokabular og diverse sammensatte læringsløp. Elevene lærer også å kunne snakke om jobben og søke på jobb på fiktive arbeidsplasser. Innholdet er tilpasset den yrkesrettingen elevene har valgt.

Elevene blir presentert oppgaver som trener dem i å sortere informasjon, tenke fornuftig og ta gode beslutninger. De trenes i grunnleggende ferdigheter som reading, writing, listening, oral activities og vocabulary.

Det er laget introduksjonsfilmer som foreslår aktiviteter som bidrar til aktivitetsbasert læring i tillegg til stoff om vurdering og eksamen tilpasset de ulike utdanningsprogrammene.

Den digitale ressursen er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelige for lærer. Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.

Les også

Skrivekurs i engelsk som treffer yrkesfageleven
Aktivt klassrom – for økt elevengasjement
Get to know your classmates – suggested activities
Keep Calm and Practice Your Critical Mindset – study notes

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Kjøp Action for yrkesfag her

Forfattere

Siw-Aina Holck  underviser i engelsk SF/YF ved Ringsaker videregående skole. Hun er i tillegg internasjonal koordinator og prosjektleder for Yrkesretting og relevans i Innlandet fylkeskommune.

Mariette Aanensen er universitetslektor ved Institutt for fremmedspråk og oversetting ved Universitetet i Agder. Hun har bred undervisningserfaring fra ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring.

 

 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat