Til hovedinnhold

Engelsk YF

Vg1

Action kombinerer fellesbok med digitale ressurser tilpasset hvert enkelt utdanningsprogram gjennom et rikt tilfang av oppgaver og aktiviteter.

Logobilde Action Vg1

Action gir elevene

● aktivitetsbasert læring gjennom refleksjon og aktivitet
● praktisk tilnærming til yrkesspesifikk jobbing
● gode læringsstrategier 

Kjøp Action her

Se lynkurs her

Utforsk Action her

Bestill vurderingseksemplar her
 

Engelskredaktør Marianne Eik introduserer læremidlet ACTION for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Aktiv læring
Læremidlet introduserer aktivitetsbasert læring som bygger kunnskap gjennom refleksjon og aktivitet i tråd med fagfornyelsens intensjoner. Det er laget introduksjonsfilmer som konkretiserer hvordan du kan legge opp undervisningen.

Ferdighetstrening
Muntlige og skriftlige ferdigheter oppøves gjennom tankekart, modelltekster, praksisnære oppgaver og case-relaterte aktiviteter.

Jobbsøk
Elevene lærer også å snakke om jobben og søke på jobb på fiktive arbeidsplasser. 

Yrkesrettet digitalt innhold
Hvert utdanningsprogram har sin egen inngang på Aunivers.no med tekster, supplerende oppgaver og aktiviteter. Språkfilmer og strekfilmer om sentrale temaer og interaktive bilder fra arbeidsplassen gir elevene nye innfallsvinkler til fagstoffet.

Lærerressursen gir tilgang til Lærerens digitalbok, årsplan, gode undervisningstips og stoff om vurdering og eksamen tilpasset de ulike utdanningsprogrammene.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Siw-Aina Holck  underviser i engelsk SF/YF ved Ringsaker videregående skole. Hun er i tillegg internasjonal koordinator og prosjektleder for Yrkesretting og relevans i Innlandet fylkeskommune.

Mariette Aanensen er universitetslektor ved Institutt for fremmedspråk og oversetting ved Universitetet i Agder. Hun har bred undervisningserfaring fra ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring.

 

 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former