Til hovedinnhold

Engelsk SF programfag

Vg2

Scope 1 er vårt nye læremiddel til programfaget i engelsk på Vg2. I Scope 1 er dybdelæring vektlagt sammen med selvstendig refleksjon og kritisk tenkning.

Scope 1 gir elevene

● innhold som lar dem reflektere rundt hvordan de og andre tolker verden
● tekster, oppgaver og aktiviteter med utgangspunkt i ulike samfunnsaktuelle temaer
● studieforberedende lesestrategier og god trening i å trekke linjer

KJØP Scope 1 

UTFORSK Scope 1 på Aunivers.no

BESTILL vurderingseksemplar

LES intervju med redaktøren

Tematiske enheter
I Scope 1 er fagstoffet delt inn i kortere, tematiske enheter som trekker linjer tilbake til det elevene lærte på Vg1. For hvert tema er det foreslått konkrete debatter som kan gjennomføres i klassen. Tekster og oppgaver lar elevene reflektere rundt hvordan de og andre tolker verden.

Dybdelæring
Det er lagt stor vekt på dybdelæring, at elevene skal se sammenhenger mellom tekster og temaer i læreboka. De vil også finne et rikt tilfang av sammenlignende oppgaver. Til slutt i hver enhet (kapittel) er det et oppgavesett der elevene skal bruke det de har lært i denne enheten.

Ferdighetstrening
Et eget kapittel er satt av til ferdighetstrening. Her vil det være blant annet et grundig skrivekurs, samt kurs i skjønnlitterær analyse.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs 

Forfattere

Hege Bjertnes

James Stephen Henry

Sonja Nygaard-Joki

Stine Pernille Raustøl

Øyvind Gilleberg Stensli

Daniel Weston

Namal Suganda Lokuge

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former