Til hovedinnhold

Engelsk SF

Vg1

Targets foreligger i ny utgave. I 2020-utgaven finner du en blanding av stoff du kjenner godt, og nye, relevante problemstillinger, faktatekster og skjønnlitteratur. Strukturen og de gode grepene er beholdt.

Bestill vurderingseksemplar her

Targets legger særlig vekt på

● styrking av engelsk som redskapsfag
● å hjelpe elevene å forstå en verden med stadig mer tilgjengelig informasjon
● månedlig publisering av aktualitetssaker digitalt

Variert oppgaveutvalg
Targets byr på god sjangerbredde og gode muligheter for differensiering. Oppgaveutvalget er fortsatt kategorisert etter læreplanens ferdighetsmål. De tverrfaglige temaene reflekteres gjennomgående i tekstutvalg og oppgaver.

Engelskredaktør Ingun Holøyen introduserer den delen som tar for seg kilder og kildebruk i TARGETS.

Smarte strategier
Muntlige og skriftlige ferdigheter er styrket gjennom skrivekurs, eksempeltekster, oppgaver som stimulerer til aktiv språktrening og gode lesestrategier. Elevene får også trening i kildebruk, kritisk tenkning og digital dømmekraft.

Det vil være oppgaver knyttet til hvert kapittel som trener elevene til både muntlig og skriftlig eksamen.

Digitalt innhold
Aktualitetsstoff, interaktive oppgaver, mock exams, eksamenstrening, grammatikk- og lesestrategifilmer, modelltekster, spill og forslag til aktiviserende klasseromaktivteter er noe av det digitale innholdet som nye Targets byr på.

Den digitale ressurser er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noe digitalt innhold er kun tilgjengelige for lærer. Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.

Les også

Medias rolle i amerikanske presidentvalg. Aktualitetsstoff og nettoppgaver
Brexit – på seilas mot ukjent havn. Aktualitetsstoff og nettoppgaver
Nye Targets og digitalt innhold
Lesestrategifilmer i engelsk – med supplerende tekster og oppgaver
10 Approaches to Reading English
Film: The Post – study notes
Get to know your classmates – elevaktivitet

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Kjøp Targets her

Forfattere

Lillian Balsvik underviser i engelsk, norsk og fransk ved Ole Vig videregående skole. Hun har undervisningserfaring fra studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram. 

James Stephen Henry underviser i engelsk ved Nydalen videregående skole. Han har erfaring fra konsulentvirksomhet innen dokumentarfilm og musikk, og er opptatt av kulturhistorie, populærkultur og film.

Julia Kagge underviser i engelsk ved Oslo katedralskole. Hun har vært medforfatter på en rekke læreverk i engelsk for den videregående skolen, deriblant Global Visions.

Rikke Pihlstrøm er faglærer i engelsk ved Elvebakken videregående skole og tidligere universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat