Til hovedinnhold

Engelsk SF

Vg1

I 2020-utgaven av Targets er dybdelæring vektlagt sammen med kritisk tenkning og kildebruk og styrking av engelsk som redskapsfag.

Logobilde Targets Vg1

Targets gir elevene

● god sjangerbredde og jevnlig publisering av aktuelle nyhetssaker
● god variasjon i tekster, oppgaver og aktiviteter
● god trening i kritisk tenkning, kildebruk og digital dømmekraft

Kjøp Targets her

Se lynkurs her

Utforsk Targets her

Bestill vurderingseksemplar her


Variert oppgaveutvalg
Targets byr på god sjangerbredde og gode muligheter for differensiering. Oppgaveutvalget er kategorisert etter læreplanens ferdighetsmål. De tverrfaglige temaene reflekteres gjennomgående i tekstutvalg og oppgaver. 

Engelskredaktør Ingun Holøyen introduserer den delen som tar for seg kilder og kildebruk i TARGETS.

God struktur
Muntlige og skriftlige ferdigheter er styrket gjennom skrivekurs, eksempeltekster, oppgaver som stimulerer til aktiv språktrening og gode lesestrategier. Elevene får også trening i kildebruk, kritisk tenkning og digital dømmekraft.

Nyhetsstoff
Jevnlig publisering av aktuelle nyhetssaker med opplegg stimulerer elevene til utforskning og refleksjon.

Digitalt innhold
Det digitale innholdet omfatter aktualitetsstoff, språkoppgaver, tekstarbeid, lyttestoff, modelltekster, spill, aktiviserende klasseromaktivteter og eksamenstrening.

Lærerressurser har tilgang til Lærerens digitalbok, årsplan og gode undervisningstips.

Komponenter

Lærebok | Digital ressurs | Unibok | Brettbok

Forfattere

Lillian Balsvik underviser i engelsk, norsk og fransk ved Ole Vig videregående skole. Hun har undervisningserfaring fra studieforberedende og yrkesfaglige studieprogram. 

James Stephen Henry underviser i engelsk ved Nydalen videregående skole. Han har erfaring fra konsulentvirksomhet innen dokumentarfilm og musikk, og er opptatt av kulturhistorie, populærkultur og film.

Julia Kagge underviser i engelsk ved Oslo katedralskole. Hun har vært medforfatter på en rekke læreverk i engelsk for den videregående skolen, deriblant Global Visions.

Rikke Pihlstrøm er faglærer i engelsk ved Elvebakken videregående skole og tidligere universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former