Til hovedinnhold

Webinaropptak for videregående

Vg1–Vg3

Se tidligere webinarer her!

Hvordan aktivisere elevene i yrkesfagsklasserommet? 11.–13. trinn
Webinar 16. februar med Marianne Eik, engelskredaktør og faglærer ved Tangen videregående skole i Kristiansand.

Sukker og slaver: Hvordan vekke elevenes nysgjerrighet for eldre historie? 11.–13. trinn
Webinar 10. mars med Siv Falang Gravem, lærebokforfatter og lektor ved Nesodden videregående skole.

Hvordan sikrer helt nye Grip teksten fagfornyelsen? 11.–13. trinn
Webinar 11. mars med Benedicte Eyde, tidligere norsklektor og nå forlagsredaktør i Aschehoug Undervisning.

Hvordan bruke programmering i fysikk? 11–13. trinn
Webinar 16. mars med fysikklærere og ERGO Fysikk 1-forfattere Aleksander Seland og Andreas Hellesøy. 

Måneferden, vitenskapen og den kalde krigen: Hvordan vekke elevenes nysgjerrighet for nyere historie? 11.–13. trinn
Webinar 17. mars med Steingrímur Njálsson, lærebokforfatter og lærer ved Oslo by steinerskole.

Den retoriske situasjonen: Retorikk og sakprosa i den nye læreplanen. 11.–13. trinn
Webinar 18. mars med Jon Opedal Hove, lærebokforfatter og lærer ved Fyllingsdalen videregående skole i Bergen.

Demokrati og medborgarskap: Perspektiv på språkhistoria. 11.–13. trinn
Webinar 8. april med Endre Otto Brunstad, språkforsker og professor i nordisk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.

Hvordan sikre dybdelæring og utforskende aktiviteter i historie? 11.–13. trinn
Webinar 14. april med Håkon Korsvold, lektor ved Nesbru videregående skole.

The Great Gatsby og moderne skjermkultur. 11.–13. trinn
Webinar 13. april med Sonja Nygaard-Joki, høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk, IKT og læring ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold.

Hvordan bruke litteratur til å diskutere identitet? 11.–13. trinn
Webinar 27. april med Hege Bjertnes, engelsklærer ved Elevrum videregående skole, og Stine Pernille Raustøl, spansk- og engelsklektor ved Hamar katedralskole.

Naturen i lyrikken. 11.–13. trinn
Webinar 29. april med Jon Opedal Hove, lærebokforfatter og lærer ved Fyllingsdalen videregående skole i Bergen.

Hvordan sikre tverrfaglighet og dybdelæring i fysikk? 11.–13. trinn
Webinar 29. april med Inga Hanne Dokka og Edvard Knutsen Skåland, lærebokforfattere av ERGO Fysikk 1 og fysikklærere.

Psykologiens grønne skifte 11.–13. trinn
Webinar 12. mai med Tonje Fossum Svendsen, forfatter av Psykologi 1, og Vibeke Gilje Sanne, konsulent på Psykologi 1 og forfatter av den digitale ressursen på Aunivers.no.

Litteraturhistorie naturell 11.–13. trinn
Webinar 20. mai med Mads Breckan Claudi, lærebokforfatter og førsteamanuensis i nordisk litteratur og litteraturdidaktikk ved Universitetet i Oslo.

Sosiale medier, demokrati og digitalt medborgerskap 11.–13. trinn
Webinar 26. mai med Øyvind Gilleberg Stensli, lærebokforfatter og lektor ved Nydalen videregående skole.

Språkleg mangfald. 11.–13. trinn
Webinar 10. juni med Endre Otto Brunstad, språkforsker og professor i nordisk fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former