Til hovedinnhold

Uniboka – et elevvennlig læringsunivers

Trinn 8.–13.

Uniboka er en digital utgave av læreboka med lydfiler og ressurser fra elevnettstedet. Den fungerer godt på pc, nettbrett, iPad og mobil. 

Alt-på-ett-sted

For elevene er det en fordel at de har direkte tilgang til oppgaver og aktiviteter som er publisert på elevnettstedet, mens de jobber med lærebokteksten. Det bidrar til at de ikke trenger å «gå inn og ut» av uniboka for å løse nettbaserte oppgaver. Elevressursene åpnes i eget vindu slik at elevene hele tiden orienterer seg ut fra uniboka. 

Gjør uniboka personlig 

Uniboka er tilrettelagt slik at elevene kan gjøre den til sin egen. I uniboka kan de regulere skriftstørrelse, legge inn egne notater og lenker, slå opp i ordboka dersom det er ord de ikke kjenner fra før, og søke på ord i teksten. De kan også eksportere egne notater til Word- og pdf-dokumenter. Disse kan deles med faglærer eller medelever etter behov.

Helhetlig læringsløp

En elev på tiende trinn som startet opp med uniboka på åttende trinn og fortsatte med den på niende trinn, har tilgang til alt innhold og egne notater fra åttende til tiende trinn. Tilsvarende løsning har elever i den videregående skolen i undervisningsfag som strekker seg utover ett år.

Lett å finne frem 

Det er lett å orientere seg i uniboka. Elevene kan enten gå inn via innholdsfortegnelsen eller søke opp en side direkte. Innholdselementene er sortert etter lyd, video, bildegalleri og eksterne lenker. Det varierer noe fra unibok til unibok hvor mange innholdselementer som er tatt med.

Studieteknikk 

Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater og markere tekst, lytte aktivt til lærebokteksten, bruke bokmerker og søke aktivt på nøkkelord. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.

 

Ønsker du prøvelisens til deg og dine elever? 

Kontakt oss her!

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle