Til hovedinnhold

Prøv våre unibøker ut september

Trinn 8.–13.

Både lærere og elever kan logge inn med Feide og bruke alle våre unibøker gratis fram til 1. oktober 2020. Vi legger fortløpende ut nye titler til fagfornyelsen.

Hva er en unibok?

Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Tekst-til-tale gir god lesestøtte, og noen fag har innlest lyd. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. 

Logg inn med Feide på Lokus.no via «Mine unibøker» dersom du allerede har tilgang til unibøker. 

Er du ny bruker, klikker du  i tillegg «Kontoer» for å knytte Unibok og Lokus sammen. Slik får du tilgang første gang til unibøkene fra Aschehoug.

Kontakt forlaget dersom du ikke har tilgang til Feide.

Studieteknikk 

Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater og markere tekst, bruke bokmerker og søke aktivt på nøkkelord. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.

Gjør tilpasninger 

Uniboka er tilrettelagt slik at elevene kan gjøre tilpasninger. I uniboka kan de regulere skriftstørrelse, legge inn egne notater og lenker, slå opp i ordboka dersom det er ord de ikke kjenner fra før, og søke på ord i teksten. De kan også eksportere egne notater til Word- og pdf-dokumenter. Disse kan deles med faglærer eller medelever hvis ønskelig.

Helhetlig læringsløp

En elev på tiende trinn som har brukt uniboka på åttende og niende trinn, har fortsatt tilgang til alt innhold og egne notater fra disse trinnene. Samme prinsipp gjelder for tilsvarende trinn i den videregående skolen (Vg1, Vg2 og/eller Vg3).

Unibøkene er åpne fram til sommeren. Nynorsk fås på forespørsel: lokus@aschehoug.no.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat