Hopp til hovedinnhold

PASIONES og fagfornyelsen

Trinn 11.-13.

Pasiones formidler mangfoldet i spansktalende land, forteller nye historier som belyser etablerte temaer og introdusere nye arbeidsmetoder som bidrar til økt interesse for det spanske språket. Læremidlet legger opp til samarbeidslæring og kommunikasjon.

Blond jente sitter ved pulten og skriver

Kommunikasjon

I fagfornyelsen er kommunikasjon selve kjernen i faget. Både under kjerneelementene og de grunnleggende ferdighetene er de muntlige aspektene fremtredende, og i Pasiones utfordres elevene til å snakke spansk fra første time. Hvert kapittel åpner med en samtaleoppgave om temaet som behandles. Elevene oppmuntres til å ta i bruk sine forkunnskaper og flerspråklige kompetanse.

Interkulturell kompetanse

Pasiones har et rikholdig utvalg av tekster og oppgaver som handler om alle sider av livet i den spanskspråklige kultursfæren.

Språklæring og flerspråklighet 

Pasiones har tekster og oppgaver om ulike språk i Spania og Latin-Amerika. Spanglish i USA er viet et helt kapittel. I kapitlet om Spania blir det formidlet at et land kan ha flere språk. Musikk tas aktivt i bruk som en måte å lære seg språk på.

Språk og teknologi

Språk og teknologi er gjennomgående oppgavetemaer i Pasiones. Elevene bruker nye teknologier for innhenting av informasjon og til å presentere arbeider. De lærer hvordan de best kan bruke oversettelsesprogrammer på en formålstjenlig måte.

Gode studievaner

Tydelig progresjon i faget er sentralt i fagfornyelsen. Pasiones legger opp til at elevene skal produsere stadig mer komplekse tekster og forstå flere ord, uttrykk og språklige strukturer. De skal lære seg å bruke strategier, hjelpemidler og kilder på en hensiktsmessig måte.

Underveisvurdering

Elevene viser og utvikler kompetanse når de får anledning til å beskrive og reflektere over språket og over samfunnet og kulturen der språket snakkes, hvis nødvendig også på norsk. Pasiones har gjennomgående opplegg for underveisvurdering både i form av oppgaver og periodeprøver. 

Varig læring på tvers av fag

Dybdelæring ses også i fremmedspråk på som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag. Ulike innfallsvinkler i tematikk og språklæring bidrar til dette i Pasiones.

Demokrati og medborgerskap

Pasiones tar for seg temaer som urfolkenes rettigheter, frivillig arbeid, Spanias autonome regioner, Den spanske borgerkrigen og kampen for demokrati i Latin-Amerika.

Les mer her:
Pasiones – og fagfornyelsens kompetansemål 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)