Hopp til hovedinnhold

Ordinnlæring i PASOS – spansk nivå II

Trinn 11.–13.

Med fagfornyelsen skal elevene «utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kommunisere hensiktsmessig både muntlig og skriftlig. Språket skal tas i bruk fra første stund både uten og med bruk av ulike medier og verktøy.»

PASOS er elevenes verktøy i spansk. Elever ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim.
Ane Christiansen, 4. mars 2020

Aktivt og passivt ordforråd

Det viktigste for å kunne ta språket i bruk er å ha et ordforråd, for uten ord kan vi ikke si noen ting. 

I Pasos skiller vi mellom aktivt og passivt ordforråd. Hele ordtilfanget i boka kan naturligvis bli aktivt hos de flinkeste elevene, men mer realistisk er det at alle skal kunne tilegne seg det mest sentrale ordforrådet og kunne bruke dette i forskjellige kommunikasjonssituasjoner. 

Hva må til for å bli en funksjonell språkbruker?

Flere kilder sier at om man lærer seg de 800 mest brukte ordene i et språk så kan man forstå 75 % av dagligspråket. Med 1000 aktive ord vil man kunne regnes som en funksjonell språkbruker. Når man det, har man kommet ekstremt langt i fremmedspråk på nivå II. 

Internasjonale undersøkelser viser at fremmedspråkelever jevnt over sliter veldig med å tilegne seg tusen ord på et nytt språk. Kun halvparten av elever med åtte-ni års skoleopplæring i et nytt språk vil komme dit. 

Pasos tar ordinnlæring på alvor, og målet er at de aller fleste elevene får et bruksvokabular opp mot 600 aktive ord.

Ordene kommer først

I Pasos starter vi med det viktigste. Derfor handler de første delene av kapitlene, Primer paso, nettopp om ord og uttrykk. Ordene er gruppert med fargekoder etter ordklasse, som vist i dette eksemplet.

https://media.aunivers.no/images/_aliases/fullwidth/5/4/2/6/256245-6-nor-NO/pasos_154-155.jpg


På venstre side får elevene presentert det grunnleggende ordforrådet de skal tilegne seg gjennom kapitlet, og på høyre side finner de primært snakkeoppgaver, i tillegg til en video- eller en bildeoppgave. 

Målet med Primer paso er å komme inn i temaet ved å aktivere ord de kan fra før og jobbe med et nytt basisvokabular som de vil trenge gjennom hele kapitlet. 

Bruksord

For at noe skal kunne inngå i ens aktive ordforråd og faktisk bli et ord man bruker, så må man gjøre nettopp det: bruke det. Det holder ikke med gloser i en bok, man må ha bruksord.

Ordene i Primer paso har ingen oversettelse der de står. Elevene kan slå opp ordene bak i boka, men målet er at de først skal prøve å tenke seg til hva ordet kan bety ut fra settingen det står i samt ved hjelp av ord og språk de kan fra før. 

Derimot er de organisert med fargekoder etter ordklasse, og de står alfabetisk. Flere steder er ordene også illustrert slik som i eksemplet nedenfor.

https://media.aunivers.no/images/_aliases/fullwidth/9/3/2/6/256239-6-nor-NO/pasos_106-107.jpg

Hvilke ord skal være aktive?

Pasos bygger på læremidlet Gente for ungdomstrinnet. Gjennom årene med Gente blir elevene presentert for et ordforråd på ca. 500 ord, fordelt på kjerne- og tilleggsvokabular. 

Når de kommer til videregående vil det altså være realistisk å vente at de har med seg ca. 200 ord de kan bruke aktivt. 

Ordene i Primer paso bygger videre på, og gjentar en del av ordforrådet fra Gente. I tillegg består det av transparente ord, altså ord de kan forstå ut fra språk de kan fra før, ord de vil forstå ut fra temaet i kapittelet, ord de har sett før, men kanskje ikke husker, og ord de må slå opp.

Når elevene er ferdige med Pasos, har vi lagt til rette for at de skal ha kunnet utvide ordforrådet sitt til ca. 1000 ord, fordelt på kjerne- og tilleggsvokabular.

Les mer om Pasos her

Kilder

Læreplan i fremmedspråk, fagfornyelsen: 
https://www.udir.no/lk20/fsp01-02
https://www.bbc.com/news/world-44569277
https://forum.language-learners.org/viewtopic.php?t=3424 
Milton, James & Alexiou, Thomaï. (2009). Vocabulary size and the common European framework of reference for languages. 10.1057/9780230242258.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)