Til hovedinnhold

Et første møte med uniboka

Trinn 11.–13.

Her finner du oppskriften på hvordan du går fram for å få tilgang til Aschehoug Undervisnings unibøker. Lærere og elever logger seg inn på Lokus med Feide for å ta våre unibøker i bruk.

Læremidler videregående – nettbutikken

Elev jobber med unibok.

Hva er en unibok?

Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Tekst-til-tale gir god lesestøtte, og språkfagene har innlest lyd. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord.

Slik får du tilgang til uniboka:

Alternativ 1 – brukt unibok tidligere
Logg deg inn på Lokus.no med din Feide-profil, klikk deg inn via «Mine unibøker», og følg videre prosedyre til du får opp bokhylla. Klikk deretter på ønsket unibok i bokhylla.

Alternativ 2 – ikke tilgang tidligere
Logg deg inn på Lokus.no med din Feide-profil, klikk deg inn via «Mine unibøker», klikk deretter på «Kontoer» for å knytte Unibok og Aschehoug sammen. Klikk deretter på ønsket unibok i bokhylla.

Alternativ 3 – ikke Feide-skole
Kontakt forlaget dersom du ikke har tilgang til Feide.

Digital utgave av våre matematikkbøker for videregående foreligger kun som brettbok, ikke som unibok.

Studieteknikk 

Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres. De kan lage notater og markere tekst, bruke bokmerker og søke aktivt på nøkkelord. Bruker elevene hjelpemidlene systematisk, har de et godt utgangspunkt til repetisjon og prøver.

Gjør tilpasninger 

Uniboka er tilrettelagt slik at elevene kan gjøre tilpasninger. I uniboka kan de justere skriftstørrelse, legge inn egne notater og lenker, slå opp i ordboka dersom det er ord de ikke kjenner fra før, og søke på ord i teksten. De kan også eksportere egne notater til Word- og pdf-dokumenter. Disse kan deles med faglærer eller medelever hvis ønskelig.

Helhetlig læringsløp

En elev på tiende trinn som har brukt uniboka på åttende og niende trinn, har fortsatt tilgang til alt innhold og egne notater fra disse trinnene. Samme prinsipp gjelder for tilsvarende trinn i den videregående skolen (Vg1, Vg2 og/eller Vg3).

Unibøker til fagfornyelsen – en oversikt

Aschehoug Undervisning tilbyr unibok i norsk, samfunnskunnskap, geografi, helse- og oppvekstfag, naturfag, engelsk, tysk og spansk. Matematikk-serien er kun tilgjengelig som brettbok.

Oversikt over Aschehoug Undervisnings unibok-tilbud til fagfornyelsens skoleåret 2020/21.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle