Til hovedinnhold

Debatt som pedagogisk grep

Engelsk 1 Vg2

– Å se en sak fra flere vinkler er en forutsetning for forståelse, selvstendig refleksjon og kritisk tenkning. Nettopp derfor bruker vi samfunnsdebattene som utgangspunkt for skjønnlitteratur, kritisk tenkning og fagspesifikt stoff i det nye læremidlet Scope 1 til programfaget engelsk på Vg2.

Redaktør Ingun Holøyen stod også bak nye Targets til fagfornyelsen.

Det er en engasjert redaktør Ingun Holøyen som sier dette. 

– Vi har lagt opp til debatt som et gjennomgående grep og som et godt grunnlag for å skrive argumenterende tekster. Alle debattene i boka kan brukes som utgangspunkt for argumenterende tekster.

Hun utdyper videre: 
– Er det behov for sensur i sosiale medier? Er likestilling mulig? Er det rasisme å snakke med samme etnolekt som noen med en annen etnisk bakgrunn enn deg selv? Er kunstig intelligens nøkkelen til å gjøre verden til et bedre sted? Som bakgrunnsstoff for debattene får elevene et variert utvalg av tekster og kulturuttrykk.

Hun lover at Scope 1 vil være klar i god tid før sommeren.

● Elevene skal lære mer om engelsk for å kunne lære videre på engelsk. Slik skal de forberedes på videre studier. Engelsk som redskapsfag er, i likhet med i resten av læreplanverket, styrket.
● Elevene skal få økt tekstforståelse, bedre ordforråd, bedre språkforståelse, samt innsikt i mennesker og samfunnsforhold gjennom å jobbe med blant annet skjønnlitteratur.
● Programfaget skal oppleves som mer relevant av flere elever der hovedperspektivet skal være den engelskspråklige verden.

Det er mange forutsetninger som ligger til grunn, mange forventninger knyttet til det nye faget. 

Hva har vært viktig i arbeidet med det nye læremiddelet?

Kritisk lesning

Scope 1 legger veldig til rette for at elevene skal øve seg på å trekke linjer og se sammenhenger mellom de ulike temaene og de ulike tekstene, noe som er helt essensielt å øve seg på med tanke på videre studier.

Av og til kan det til og med være nyttig å lese en tekst to ganger, med to ulike perspektiver. Dette er jo ikke egentlig en endring i faget, men det er jo dybdelæring på sitt beste, og det er fagfornyelsen.

Kritisk lesning, som jo i stor grad handler om det ovenfor, har også fått et eget kapittel, med tydelig progresjon fra Vg1. Samtidig gjennomsyrer kritisk lesning oppgavestoffet i hele boka.

Det er skrevet et eget kapittel om demokrati og medborgerskap, der elevene skal reflektere over demokratiets betydning for et godt liv for den enkelte og for et godt og velfungerende samfunn. 

Fagtekster

Elevene skal jobbe med et selvvalgt emne, som kan være fra andre fag enn engelsk. Til Scope 1 vil det, i tillegg til forslag knyttet til temaene fra boka, bli utarbeidet forslag til slike emner knyttet til et utvalg andre programfag. Disse blir å finne i den digitale ressursen på Aunivers.no. Elevene skal også lese fagspesifikke tekster knyttet til andre fag enn engelsk, og bruke dem som utgangspunkt for egen språklæring og faglig refleksjon.

– Boka inneholder fagtekster fra utdanningsvitenskap, medievitenskap, lingvistikk, kulturstudier, teknologi og arkitektur. I den digitale ressursen vil vi legge enda flere, slik at elevene kan velge tekster som interesserer dem og som er relevante for de andre programfagene deres.

– I forbindelse med fagtekstene legger vi ekstra vekt på lesestrategier og vokabular. Målet er at de ved å lese disse, sammen med de andre tekstene i boka, vil få selvtillit til å jobbe med utfordrende tekster, slik at de vil takle store mengder tekst (ofte på engelsk) i framtidige studier, fortsetter Ingun. 

Omslaget 

– Kritisk lesning, betydningen av å se saker fra flere perspektiver, gjennom forskjellige fargefiltre, selvstendig refleksjon, reflekteres jo i omslaget også. Vi skal gjøre elevene rustet til å fortsette livet som studenter og som saklige, reflekterte og nyanserte samfunnsdeltakere, avslutter Ingun Holøyen.

– – – 

Bestill vurderingseksemplar av Scope 1

Meld deg på Teams-presentasjon av læremiddelet

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former