Til hovedinnhold

Bli kjent med forenklet utgave av FOKUS Samfunnskunnskap

Vg1–Vg2

Den forenklede utgaven av FOKUS Samfunnskunnskap gir alle elever en god forutsetning for å lykkes. Her blir du bedre kjent med hvordan innholdet i boka har blitt forenklet.

Hvorfor lærebok i to utgaver?

«Opplæringen og læremidlet skal ha en lav inngangsterskel; ønske alle klassens elever velkommen inn i faget samfunnskunnskap. De motiverte og lesesterke som har en iboende interesse for å utforske seg selv og samfunnet, skal få lærestoff og utfordringer som skaper lærelyst. Det skal også de elevene som trenger ei lærebok med færre begreper, mindre tekst og et enklere språk. Derfor tilbyr vi ei lærebok i to utgaver».                       

– Mette Haraldsen, lærebokforfatter

 

Om forenklet utgave

«Forenklet utgave har lik kapittelinndeling og struktur som den ordinære utgaven. Kapitlene her har redusert tekstmengde, tydeligere språk og flere illustrasjoner. Boka dekker kompetansemålene i samfunnskunnskap, og gir en innføring i sentrale emner og fagbegrep i faget. De to utgavene kan brukes av elever i en og samme klasse». 

– Marit Selvåg Flatnes, lærebokforfatter 

 

Eksempler fra begge utgavene

Her ser du noen utdrag fra den ordinære utgaven:

Og her ser du hvordan de samme temaene er beskrevet i den forenklede utgaven:

Slik har vi tilpasset forenklet utgave

Side 32–33

 • Vi har inkludert en ekstra illustrasjon.
 • Teksten er mindre og forenklet.
 • Sidene inneholder færre begreper.

Side 112–113

 • Oppgaveteksten er mindre og forenklet.
 • Vi har fjernet omfattende oppgaver og laget en ny oppgave som er mer knyttet til kapittelteksten.
 • Det er mer luft på siden og færre oppgaver å forholde seg til.

Side 128–129

 • Det er færre begreper i tekst og marg.
 • Tekstmengden er forenklet og redusert.
 • En ny overskrift forbedrer strukturen i teksten og fremhever / deler opp emnet.
 • Vi har lagt inn andre spørsmål i «Husker du?».
 • Teksten om Sametinget er forenklet.

Vil du bli enda bedre kjent med den forenklede utgaven av FOKUS Samfunnskunnskap? Bestill et vurderingseksemplar!

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle