Hopp til hovedinnhold

Vann og klimaendringer

Naturfag 5.–10.

22. mars er verdens vanndag, og i år er temaet «Vann og klimaendringer». Benytt anledningen til å la elevene finne informasjon og utarbeide en presentasjon om temaet, en oppgave tilpasset dagens situasjon med hjemmeundervisning.

is_vann

5.–7. trinn

Elevene velger mellom følgende oppgaver:

Orret_svommer

Ørreten
Alle planter og dyr trenger vann. Noen lever ved vann, andre lever i vann. Vannet kan være saltvann eller ferskvann. Tenk deg at du er en ørret som lever i et ferskvann. Så skjer det noe, plantene og de små dyrene i vannet begynner å forsvinne.

Hvorfor forsvinner de? Dør de? Hva skjer med vannet? Hva «tenker» ørreten?

Skriv en tekst eller lag en tegneserie hvor du forteller hva ørreten observerer og opplever. Bruk både fantasien og hva du vet om livet i ferskvann når du skriver. Det er fint om du lager tegninger til teksten din også. 

Elvemuslingen
En viktig organisme i norske elver er elvemuslingen. Hvorfor er elvemuslingen så viktig?

Finn informasjon på Internett og lag en presentasjon. 
Forslag til kilder: Sabima, Artsdatabanken, SNL, WWF, Miljødirektoratet. 

8.–10. trinn 

Det finnes mange aktuelle og interessante oppgaver som er knyttet til vann. Under er noen forslag til problemstillinger, du kan selvsagt lage flere.

  1. Vannets kretsløp – hva er det og hvordan påvirkes dette kretsløpet når temperaturen på jorda stiger?
  2. Havis vs. landis – hva er egentlig forskjellen og hvordan påvirker det jorda når de ulike istypene smelter?
  3. Flom og tørke – noen områder på jorda blir stadig tørrere, mens andre blir våtere. Hvordan påvirkes økosystemene når fordelingen av vann på jorda endres?

La elevene velge seg en problemstilling. De skal innhente informasjon fra gode kilder og lage en videopresentasjon som de spiller inn og leverer til lærer. Her er mulighetene mange – det kan tegnes for hånd eller digitalt, brukes filmklipp og animasjoner. Elevene kan jobbe individuelt eller i par via skjerm.

Lykke til!

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)