Til hovedinnhold

Hvordan påvirker koronaviruset oss?

Samfunnsfag 8.–10.

Hvordan påvirkes din egen og din families hverdag i dag? Hvor lenge vil tiltakene regjeringen har iverksatt få ringvirkninger for Norges befolkning?

Digital illustrasjon av koronavirus mot rød bakgrunn.

Arena 8–10 samfunnsfag har laget et undervisningsopplegg som tar for seg dagens situasjon og hvilke konsekvenser det har fått for samfunnet. 

Opplegget finner du her, og det passer godt til fjernundervisning.

Vårt digitale læremiddel i samfunnsfag, Arena 8–10 digital, er under utvikling, og du kan logge deg inn med Feide og prøve i dag. Vi vil legge til innhold etterhvert som det blir ferdig, så følg med.   

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former