Til hovedinnhold

Find someone who...

Engelsk 8.–10.

..has a pet! Or likes snakes, or can do a handstand?

Engasjerte elever gjør gruppearbeid

Find someone who... er en enkel aktivitet hvor elevene får rørt på seg og pratet sammen på engelsk. Aktiviteten er også mulig å gjøre til sin egen ved å fylle inn andre alternativer.

Dette er en aktivitet som passer for 8.–10. trinn, hvor elevene må samarbeide og bruke engelsk for å løse oppgaven. Elevene får et ark hver og går rundt i klasserommet og stiller hverandre spørsmål. Elevene skriver ned navnet på personen som har gjort det det spørres om. Førstemann som har fylt ut alle radene vinner!

Find someone who 5_10.pdf

Lykke til!

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former