Til hovedinnhold

Søk om støtte til våre digitale læremidler

Trinn: 8.–10.

Fra 2. mai har skoleeiere muligheten til å søke om støtte for digitale læremidler via Den teknologiske skolesekken. Dette er ett av flere tiltak til Den teknologiske skolesekken. Målet er å gi elever tilgang på digitale midler av høy kvalitet.   

Her finner du en oversikt, og direkte lenker til Aschehoug Undervisning sine støtte-godkjente produkter for ungdomsskole:

Norsk / Fabel

Fabel 8. Unibok

Fabel 8. Brettbok

Fabel 8. Lydbok

Fabel 9. Unibok

Fabel 9. Brettbok

Fabel 9. Lydbok

Fabel 10. Unibok

Fabel 10. Brettbok

Fabel 10. Lydbok

Fabel 8–10 Lærer

Tekstbanken for ungdomsskolen

Matematikk / Nummer

Nummer 8–10. Lærernettsted

Nummer 8. Unibok

Nummer 8. Brettbok

Nummer 8. Parallellbok. Brettbok

Nummer 9. Unibok

Nummer 9. Brettbok

Nummer 9. Parallellbok. Brettbok

Nummer 10. Unibok

Nummer 10. Brettbok

Nummer 10. Parallellbok. Brettbok

Naturfag / Tellus

Tellus 8–10. Lærernettsted

Tellus 8. Brettbok

Tellus 9. Brettbok

Tellus 10. Brettbok

Engelsk / Stages

Stages 8. Unibok

Stages 8. Brettbok

Stages 8. Lydbok

Stages 8. Highlights

Stages 9. Unibok

Stages 9. Brettbok

Stages 9. Lydbok

Stages 9. Highlights

Stages 10. Unibok

Stages 10. Brettbok

Stages 10. Lydbok

Stages 10. Highlights

Spansk / Gente

Gente 8. Unibok

Gente 8. Brettbok

Gente 9. Unibok

Gente 9. Brettbok

Gente 10. Unibok

Gente 10. Brettbok

Gente 8–10 Lærernettsted

Tysk / Leute

Leute 8. Unibok

Leute 8. Brettbok

Leute 9. Unibok

Leute 9. Brettbok

Leute 10. Unibok

Leute 10. Brettbok

Leute 8–10 Lærernettsted

Fransk / Salut

Salut 8. Unibok

Salut 8. Brettbok

KRLE / Store spørsmål

Store spørsmål 8–10 Lærernettsted

Store spørsmål 8. Unibok

Store spørsmål 8. Lydbok

Store spørsmål 8. Brettbok

Store spørsmål 9. Unibok

Store spørsmål 9. Lydbok

Store spørsmål 9: Brettbok

Store spørsmål 10. Unibok

Store spørsmål 10. Lydbok

Store spørsmål 10. Brettbok