Til hovedinnhold

Nye læremidler 2020

Trinn 8-10.

Vi gleder oss til å lansere nye læremidler til fagfornyelsen. Vi utvikler både bøker og heldigitale læremidler. Her finner du en kort introduksjon av våre læremidler for ungdomsskolen som utgis i 2020.

Smilende jenter skriver

Norsk 
Fabel vil sikre god progresjon og overgang mellom 7. og 8. trinn. Det er egne kurskapitler i lesing, skriving og muntlige ferdigheter i alle komponenter. I tillegg er det eget kurs i kritisk lesing og tydelig fokus på skriving som grunnleggende ferdighet.

 

Matematikk
Matemagisk sin differensieringsmodell er et progresjonsverktøy som lar elevene jobbe med matematikk på sitt nivå, men likevel i takt med hverandre. Læremiddelet oppfordrer elevene til å «Snakke Matte», samtidig som det er rikelig med varierte oppgaver, eksempler og spill, med ulike innfallsvinkler. 8-10 basisbok vil også gi eleven kontinuerlig tilgang til repetisjon. 

 

Naturfag
Solaris har vektlagt utforskende aktiviteter, både inn og ute, for å gi elevene mulighet til å oppdage og forstå hvordan naturfag angår dem. De gode forklaringene og varierte oppgavene setter faget i en større sammenheng og tilrettelegger for dybdelæring. Lærerveiledningen tilbyr faglig støtte med mange enkle forslag til undervisningsopplegg.

 

Samfunnsfag 
Arena hjelper elevene til å se det komplekse samfunnsfaget i sammenheng. De vil kunne forstå seg selv og faget bedre, som kunnskapsrike og reflekterende deltakere i et levende samfunn i en historieskapt verden. Gjennom varierte oppgaver og elevnære fremstillinger, kan lærerne tilpasse undervisningen sin og gjøre fagstoffet spennende og relevant for alle.

 

KRLE
Nye Store spørsmål 8-10 beholder grepet med fortellinger som didaktisk verktøy. Sammen med fagstoffet gir fortellingene elevene kunnskap og forståelse om ulike religioner og livssyn. De gir og elevene et grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden rundt seg, og til å utforske og ta stilling til livets store spørsmål. Verket legger opp til stor elevaktivitet med et bredt og variert utvalg av oppgaver.

 

Engelsk
Nye Stages dekker det treårige læringsløpet i engelsk. Læremiddelet legger opp til et aktiviserende klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus. Læremiddelet har rikholdig innhold, skjønnlitterære tekster og illustrasjoner som stimulerer til lærelyst.  

 

Fransk 
Salut dekker det treårige læringsløpet i fransk. Læremidlet legger opp til et aktiviserende klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus. Salut er lett å bruke, har tekster som treffer elevene, er overkommelig i omfang, og byr på gode differensieringsmuligheter.

 

Spansk
Gente dekker det treårige læringsløpet i spansk. Læremiddelet legger opp til et aktiviserende klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus. Gente er lett å bruke, har tekster som treffer elevene, er overkommelig i omfang, og byr på gode differensieringsmuligheter. 

 

Tysk
Det prisbelønte tyskverket Leute dekker det treårige læringsløpet i tysk for ungdomstrinnet. Læremiddelet legger opp til et aktiviserende klasserom der samarbeidslæring og kommunikasjon står i fokus. Leute har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og fokus på ordlæring og språkstrukturer.