Til hovedinnhold

Eksamenstips

Trinn: 8.–10.

Det nærmer seg eksamen. I den forbindelse har vi spurt en av våre forfattere på ungdomstrinnet om å dele sine tips. Hva må du som lærer huske på for at elevene skal være best mulig forberedt til muntlig og skriftlig eksamen?

Portrett av Harald Ødegaard

Harald Ødegaard er lærer ved Engebråten ungdomsskole i Oslo og en av forfatterne bak norskverket Fabel 8–10. Han arbeider for tiden med revisjon av dette til fagfornyelsen.

På forberedelsesdagen 

  • Bruk forberedelsesdagen godt. Vær effektiv, og jobb fokusert. 
  • Nærles forberedelsesmateriell, og ta notater, gjerne i form av tankekart, knyttet til både form og innhold til hver kilde. Kommenter sjanger, tema, budskap og virkemidler.
  • Bruk tankekart og skap en tematisk sammenheng mellom kildene. Likt og ulikt osv.
  • Tema gir føringer for ordlyden i oppgavene som kommer. Formuler oppgavebestillinger som du tenker kan komme på eksamensdagen.
  • Mange av oppgavene på eksamensdagen ber deg velge sjanger å skrive i. Forbered deg derfor spesielt godt på den sjangeren du mestrer best, for det kan være du kan velge å skrive i denne.

På eksamensdagen

  • Gjør deg først kjent med alle oppgavene. Lag deretter en tidsplan for dagen. Hvor lang tid skal du bruke på hver oppgave? Hvor lang tid skal du bruke på å sluttføre og språkvaske tekstene? 
  • Ikke mist motet, ikke gi opp! Stopper skriveprosessen opp, ta deg en pause, eller skriv videre på en av de andre oppgavene. 

Lykke til!