Vurderingseksemplar

Trinn 8.–10.

Bestill vurderingseksemplar av bøkene vi kommer med til fagfornyelsen 2020 allerede nå. De fleste bøkene blir sendt ut i mars, men noen foreligger allerede og vil bli sendt ut fortløpende.

Bestill vurderingseksemplar