Til hovedinnhold

Tysk nivå I

Trinn 8.–10.

Leute 8–10 er et begynnerkurs i tysk nivå I for ungdomstrinnet. Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk lærer elevene å kommunisere på tysk fra første time. 

Bestill vurderingseksemplar her

Leute 8–10 legger særlig vekt på

● aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert
● god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet
● muntlig og skriftlig produksjon

LEUTE introduksjon – medforfatter Julika Fiebig​​​​​​​​​​​​​​

Aktiviserende klasserom – Steh auf!  
Alle kapitlene i Leute har oppgaver og aktiviteter elevene må opp og stå for å løse. Gjennom disse aktivitetene blir det mye lettere for elevene å snakke det nye språket. Sjenansen forsvinner i jakten på den riktige løsningen, og bevegelse og lek gjør det lettere å uttrykke seg.

Strukturert 
Leute har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og gir god plass til ordlæring og språkstrukturer. Differensieringsmodellen har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Oppgavene er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke. Hvert årstrinn er inndelt i seks temaer elevene kan kjenne seg igjen i. Elevene får jobbe med disse gjennom ulike innfallsvinkler og over tid. På den måten bygger de opp et solid vokabular, gode kommunikative ferdigheter, og de får tid til å gå i dybden. 

Det er lagt stor vekt på muntlig produksjon gjennom modelltekster, lytting, uttale og opptaksfunksjon. Det digitale innholdet for elever byr på grammatikkoppgaver, tekstarbeid, uttaletrening, lyttestoff og musikk.

Smarte strategier
Hvert kapittel åpner med to motivasjonssider. Her finner elevene ord det er lett å kjenne igjen fordi de kan norsk og engelsk. Ideen er å oppmuntre elevene til å bruke det de kan fra før, for alt det er verdt. Når de har skjønt at språkene er i slekt og likner, er det mye lettere å tørre å gjette og prøve seg fram på det nye språket. Dette er gode læringsstrategier i praksis.

Eksamensfokus
Das Ich-Buch er skriveoppgaver som dukker opp i hvert kapittel gjennom de tre årene elevene har tysk på ungdomstrinnet. Das Ich-Buch blir en mappe der elevene kan se egen progresjon, snakke om læringsprosessen og vurdere sin egen læring. Til eksamen vil de ha en stor samling egne tekster de kan ta utgangspunkt i.

På tvers av fagene 
Siden språkverkene LeuteGente og Salut er bygget over samme lest, er det enkelt å samarbeide på tvers av språkfagene om felles temaer som grammatikk, læringsstrategier, leker, aktiviteter og det å skrive en god tekst eller holde en god presentasjon.

Digitalt innhold
Læremidlet har et stort utvalg av digitale ressurser. Deler av dette innholdet er kun tilgjengelig for lærere.

Lenke til gratis elevnettsted

Les også

Leute – og fagfornyelsen
Leute – og kompetansemålene
Leute, Gente, Salut året rundt! Månedens oppgave
Pris til læremiddel i tysk – Leute

Vil du motta relevante nyheter, inspirasjon og undervisningsopplegg for tysk? Registrer deg her

Komponenter

Lærebok | Digital | Unibok | Brettbok

Kjøp Leute her

Forfattere

Julika Fiebig har lang erfaring i utvikling av læremidler i tysk for norske forlag. Hun har vært med i revisjonen av Weitblick, og er forfatteren bak øvelsessamlingen Alles im Griff. Hun er medforfatter på tyskverket Momente 1–2 for den videregående skolen.

Petra Biesalski har lang erfaring som lærer i fremmedspråk, bl.a. på universitetsnivå og som kursleder både ved Goethe-Institut i Oslo og ved Utenriksdepartementets kompetansesenter. Hun er medforfatter på tyskverket Momente 1–2 for den videregående skolen.

Geir Johansen er rektor ved Gamlebyen skole, Oslo. Han har flere års erfaring som lærer i tysk, først og fremst på ungdomstrinnet. Han er medforfatter på tyskverket Momente 1 for den videregående skolen.

Leute 9 – bla i kapittel 1

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat