Til hovedinnhold

Tysk nivå I

Trinn 8.–10.

Leute 8–10 er et begynnerkurs i tysk nivå I for ungdomstrinnet. Med stor vekt på enkelhet, variasjon og systematikk lærer elevene å kommunisere på tysk fra første time. 

Logobilde_Leute_8-10

Leute 8–10 gir elevene

● aktiviteter som gjør språklæringen morsom og variert
● god og systematisk progresjon gjennom læringsløpet
● god støtte til muntlig og skriftlig produksjon

Kjøp Leute her
Utforsk Leute her
Bestill vurderingseksemplar her
Abonner på nyhetsbrev her
 

LEUTE introduksjon – medforfatter Julika Fiebig​​​​​​​​​​​​​​

Aktiviserende klasserom – Steh auf!  
Alle kapitlene i Leute har oppgaver og aktiviteter elevene må opp og stå for å løse. Bevegelse og lek gjør det lettere å uttrykke seg.

God struktur
Leute har tydelig progresjon, systematisk repetisjon og gir god plass til ordlæring og språkstrukturer. Differensieringsmodellen har en todelt struktur; kjernestoff og fordypningsstoff. Oppgavene er organisert etter de grunnleggende ferdighetene lytte, lese, skrive og snakke.

Det er lagt stor vekt på vokabulartrening og muntlig produksjon gjennom modelltekster, lytting, uttale og opptaksfunksjon.

Eksamensfokus
Das Ich-Buch er skriveoppgaver som dukker opp i hvert kapittel i bøkene. Das Ich-Buch blir en mappe der elevene kan se egen progresjon, snakke om læringsprosessen og vurdere sin egen læring. Til eksamen vil de ha en stor samling egne tekster de kan ta utgangspunkt i.

Arbeidsbøker
Til serien hører arbeidsbøker med fargerike og inspirerende oppgaver, bilder og spill. Elevene får gode og varierte muligheter til å øve på det spanske språket på en morsom og progressiv måte, individuelt eller i samarbeid med medelever.

På tvers av fagene 
Siden språkverkene LeuteGente og Salut er laget med samme mal, er det enkelt å samarbeide på tvers av språkfagene om felles temaer som grammatikk, læringsstrategier, leker, aktiviteter og det å skrive en god tekst eller holde en god presentasjon.

Digitalt innhold
Det digitale innholdet omfatter grammatikkoppgaver, tekstarbeid, uttaletrening, lyttestoff og musikk. Lærerressursen gir tilgang til digital lærebok, forslag til årsplan og gode undervisningstips.

Komponenter

Komponentoversikt og priser finner du her

Forfattere

Julika Fiebig har lang erfaring i utvikling av læremidler i tysk for norske forlag. Hun har vært med i revisjonen av Weitblick, og er forfatteren bak øvelsessamlingen Alles im Griff. Hun er medforfatter på tyskverket Momente 1–2 for den videregående skolen.

Petra Biesalski har lang erfaring som lærer i fremmedspråk, bl.a. på universitetsnivå og som kursleder både ved Goethe-Institut i Oslo og ved Utenriksdepartementets kompetansesenter. Hun er medforfatter på tyskverket Momente 1–2 for den videregående skolen.

Geir Johansen er rektor ved Gamlebyen skole, Oslo. Han har flere års erfaring som lærer i tysk, først og fremst på ungdomstrinnet. Han er medforfatter på tyskverket Momente 1 for den videregående skolen.

Leute 9 – bla i kapittel 1

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Edge, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: Fargede former