Til hovedinnhold

Samfunnsfag

Trinn 8.–10.

Arena 8–10 er delt inn i tre hoveddeler, som bygger på kjerneelementene demokratiforståelse og deltakelse, bærekraftige samfunn og identitetsutvikling og fellesskap.

 

Bestill vurderingseksemplar her.

Arena 8–10 legger særlig vekt på

  • å forstå seg selv, samfunnet og verden gjennom undring og utforsking
  • å utvikle selvstendig og kritisk tenkende elever gjennom aktiv refleksjon og oppgaver
  • å gjøre faget relevant for eleven gjennom elevnære fremstillinger

Elevene vil kunne forstå seg selv og faget bedre, som kunnskapsrike og reflekterende deltakere i et levende samfunn i en historieskapt verden. Slik vil de også kunne se hvordan de kan ta gode valg for fremtiden, både for seg selv og for samfunnet som helhet. Gjennom varierte oppgaver og elevnære fremstillinger, kan lærerne tilpasse undervisningen sin og gjøre fagstoffet spennende og relevant for alle.

Kjøp Arena 8–10 her.

Komponenter

Lærebok | Digital | Unibok

Forfattere

Silje Førland Erdal er universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Hun er også forfatter i FOKUS-serien på videregående.

Martin Westersjø er universitetslektor ved Universitetet i Agder. Erfaren lærebokforfatter med en lang rekke utgivelser innen historie og samfunnsfag.

Synnøve Veinan Hellerud er lektor, faglitterær forfatter og foredragsholder med hovedfag i historie og underviser for tiden ved Holtet videregående skole i Oslo. Hun skriver også artikler og bøker med ulike historiske emner for barn og voksne. 

Ida Molstad Johnsen er geograf og lærer. Forfatter på Terra Nova, geografiverk for videregående.

Olav Hove underviser i dag ved Tastaveden ungdomsskole i Stavanger. Han er utvikler av et e-læringsprosjekt innenfor digitale fortellinger og tidligere kursholder i digital fortellerkunst for Den kulturelle skolesekken. 

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat