Til hovedinnhold

Norsk

Trinn 8.–10.

Fabel 8–10 har alt i ett-bok på hvert trinn med oppdaterte og relevante tekster i mange sjangre. Læremiddelet har også fleksibelt digitalt innhold.

 

Bestill vurderingseksemplar her.

Fabel 8–10 legger særlig vekt på:

  • at alt lærestoffet er samlet, både teori-/kurskapitler og lesetekstene
  • egne kurskapitler i lesing, skriving og muntlige ferdigheter
  • eget kurs i kritisk lesing og sidemål

I Fabel 1–10 er det viktig å sikre gode overganger mellom trinnene. Progresjonen mellom 7. og 8. trinn er derfor spesielt ivaretatt. Tydelig fokus på skriving som grunnleggende ferdighet er en naturlig følge av dette. Det er også lagt stor vekt på tekstutvalget i læremiddelet, både i bøkene og digitalt. Digital tekstbank med tilhørende undervisningsopplegg, er en del av tilbudet. Likeså er tverrfaglige opplegg og Aktivt klasserom, en egen samling klasseromsaktiviteter.  

Kjøp Fabel 810 her.

Vil du motta relevante nyheter, inspirasjon og undervisningsopplegg for norsk? Registrer deg her.

Komponenter

Lærebok | Digital | Unibok | Brettbok

Forfattere

Helge Horn er utdannet lektor med hovedfag i norsk og har arbeidet i en årrekke i Osloskolen. Han underviser nå i norsk på Oslo by Steinerskole og står bak arbeidsboken Sikkert språk.

Ellen Birgitte Johnsrud har jobbet 12 år som norsklærer på ungdomstrinnet og underviser nå i norsk litteratur, lese- og skriveopplæring på lærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet.

Maria Nitteberg har 15 års fartstid som norsklærer og jobber i dag ved Hvaler ungdomsskole. Hun har erfaring fra prosjekter om lesestrategier og læringsfremmende undervisning.

Åse Marie Ommundsen jobber som professor ved OsloMet, der hun forsker på barne- og ungdomslitteratur. Hun har spesialisert seg på tegneserier, bildebøker og film.

Harald Ødegaard har lang praksis som lærer og underviser i norsk og samfunnskunnskap på Engebråten ungdomsskole i Oslo. Han er en mye brukt foredragsholder, blant annet for NyGiv.

Nettleseren din støttes ikke

Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac)

Illustrasjon: ugle
chat